Detail publikace

Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449)

KORYTÁROVÁ, J. DUFEK, Z. HROMÁDKA, V. VÍTKOVÁ, E. MARKOVÁ, L.

Originální název

Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449)

Český název

Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449)

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zpráva je zaměřena na analýzu jednotlivých funkčních dílů budov dle jejich materiálově-technické charakteristiky, stáří a stávajícího stavu. Na základě této analýzy jsou stanoveny výdaje na nutné opravy předmětných funkčních dílů nemovitostí a jejich umístění na časové ose referenčního období. Následně jsou stanoveny předpokládané příjmy z jejich pronájmů a provedena bilance těchto příjmů a výdajů. V závěru výzkumné zprávy je provedeno porovnání bilance příjmů a výdajů s jejich možnou prodejní cenou, která byla zjištěna znaleckými posudky předloženými zadavatelem výzkumné zprávy.

Český abstrakt

Zpráva je zaměřena na analýzu jednotlivých funkčních dílů budov dle jejich materiálově-technické charakteristiky, stáří a stávajícího stavu. Na základě této analýzy jsou stanoveny výdaje na nutné opravy předmětných funkčních dílů nemovitostí a jejich umístění na časové ose referenčního období. Následně jsou stanoveny předpokládané příjmy z jejich pronájmů a provedena bilance těchto příjmů a výdajů. V závěru výzkumné zprávy je provedeno porovnání bilance příjmů a výdajů s jejich možnou prodejní cenou, která byla zjištěna znaleckými posudky předloženými zadavatelem výzkumné zprávy.

Klíčová slova

Plán obnovy, nemovitý majetek, efektivnost, rozhodování

Vydáno

31.08.2016

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

72

Strany počet

72

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT130472,
  author="Jana {Korytárová} and Zdeněk {Dufek} and Vít {Hromádka} and Eva {Vítková} and Leonora {Marková}",
  title="Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449)",
  annote="Zpráva je zaměřena na analýzu jednotlivých funkčních dílů budov dle jejich materiálově-technické charakteristiky, stáří a stávajícího stavu. Na základě této analýzy jsou stanoveny výdaje na nutné opravy předmětných funkčních dílů nemovitostí a jejich umístění na časové ose referenčního období. Následně jsou stanoveny předpokládané příjmy z jejich pronájmů a provedena bilance těchto příjmů a výdajů. V závěru výzkumné zprávy je provedeno porovnání bilance příjmů a výdajů s jejich možnou prodejní cenou, která byla zjištěna znaleckými posudky předloženými zadavatelem výzkumné zprávy.",
  chapter="130472",
  howpublished="print",
  year="2016",
  month="august",
  pages="1--72",
  type="report"
}