Detail publikace

Korektní stanovení lomových parametrů betonu

ŠIMONOVÁ, H. KUCHARCZYKOVÁ, B. DANĚK, P. TOPOLÁŘ, L. ROZSYPALOVÁ, I. FRANTÍK, P. KERŠNER, Z.

Originální název

Korektní stanovení lomových parametrů betonu

Český název

Korektní stanovení lomových parametrů betonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Korektní stanovení lomových parametrů betonu vyžaduje v první řadě dostatečně velký rozdíl mezi tuhostí systému zkušebního zařízení včetně příslušenství oproti tuhosti testovaného tělesa s koncentrátorem napětí. Autorský kolektiv v článku pojednává vliv užitých zkušebních zařízení na hodnoty lomově-mechanických parametrů betonu stanovených ze záznamů zatěžovacích diagramů získaných z provedených lomových zkoušek. Celkem bylo odzkoušeno 6 těles nominálních rozměrů 100 × 100 × 400 mm, opatřených centrálním zářezem hloubky 33 mm. Lomové testy těles v konfiguraci tříbodového ohybu byly provedeny na dvou různých zkušebních zařízeních stejným způsobem zatěžování. V průběhu testu byly zaznamenávány hodnoty posunů (průhyb trámce a otevření trhliny/zářezu) a signály akustické emise. Diagramy zatížení vs. průhyb získané z těchto testů byly po jejich zpracování a korekci vyhodnoceny pomocí modelu efektivní trhliny a metody lomové práce.

Český abstrakt

Korektní stanovení lomových parametrů betonu vyžaduje v první řadě dostatečně velký rozdíl mezi tuhostí systému zkušebního zařízení včetně příslušenství oproti tuhosti testovaného tělesa s koncentrátorem napětí. Autorský kolektiv v článku pojednává vliv užitých zkušebních zařízení na hodnoty lomově-mechanických parametrů betonu stanovených ze záznamů zatěžovacích diagramů získaných z provedených lomových zkoušek. Celkem bylo odzkoušeno 6 těles nominálních rozměrů 100 × 100 × 400 mm, opatřených centrálním zářezem hloubky 33 mm. Lomové testy těles v konfiguraci tříbodového ohybu byly provedeny na dvou různých zkušebních zařízeních stejným způsobem zatěžování. V průběhu testu byly zaznamenávány hodnoty posunů (průhyb trámce a otevření trhliny/zářezu) a signály akustické emise. Diagramy zatížení vs. průhyb získané z těchto testů byly po jejich zpracování a korekci vyhodnoceny pomocí modelu efektivní trhliny a metody lomové práce.

Klíčová slova

Beton; lomový test; tříbodový ohyb; tuhost zkušebního zařízení; lomová houževnatost; lomová energie.

Vydáno

13.10.2016

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4613-7

Kniha

Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT128954,
 author="Hana {Šimonová} and Barbara {Kucharczyková} and Petr {Daněk} and Libor {Topolář} and Iva {Čairović} and Petr {Frantík} and Zbyněk {Keršner}",
 title="Korektní stanovení lomových parametrů betonu",
 annote="Korektní stanovení lomových parametrů betonu vyžaduje v první řadě dostatečně velký rozdíl mezi tuhostí systému zkušebního zařízení včetně příslušenství oproti tuhosti testovaného tělesa s koncentrátorem napětí. Autorský kolektiv v článku pojednává vliv užitých zkušebních zařízení na hodnoty lomově-mechanických parametrů betonu stanovených ze záznamů zatěžovacích diagramů získaných z provedených lomových zkoušek. Celkem bylo odzkoušeno 6 těles nominálních rozměrů 100 × 100 × 400 mm, opatřených centrálním zářezem hloubky 33 mm. Lomové testy těles v konfiguraci tříbodového ohybu byly provedeny na dvou různých zkušebních zařízeních stejným způsobem zatěžování. V průběhu testu byly zaznamenávány hodnoty posunů (průhyb trámce a otevření trhliny/zářezu) a signály akustické emise. Diagramy zatížení vs. průhyb získané z těchto testů byly po jejich zpracování a korekci vyhodnoceny pomocí modelu efektivní trhliny a metody lomové práce.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings",
 chapter="128954",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2016",
 month="october",
 pages="1--7",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}