Detail publikace

Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M.

Originální název

Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost

Český název

Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výsledky výzkumu uvedené v příspěvku dokládají velmi dobrou a efektivní spolupráci experimentů s teorií. Přestože jde o výzkum převážně teoretický, byl na počátku ovlivňován experimenty, které v minulosti probíhaly a i nadále probíhají na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Hlavní náplní experimentálního vyšetřování mezního stavu únavy ocelových tenkostěnných nosníků je analýza „dýchání“ štíhlé stěny pod mnohonásobně opakovaným zatížením. Tento výzkum dává důležité podklady pro teoretické studie stabilitních problémů, pokritického působení a mezních stavů ocelových tenkostěnných systémů. Vzhledem k velmi složitému charakteru mechanismu kumulace poškození v systému s „dýchajícími“ deskovými prvky je třeba verifikovat a kalibrovat výpočtové modely na základě výsledků experimentů. Jelikož výsledky únavových zkoušek tenkostěnných nosníků vykazují velký rozptyl, je nutné hledat příčiny. Samozřejmě lze očekávat, že tento rozptyl je do značné míry dán vlivem nevyhnutelných počátečních imperfekcí systému, ale toto kvalitativní očekávání nestačí - je třeba kvantifikovat je a podrobně ukázat, jak je únavové působení nosníku na tyto nedokonalosti citlivé. Citlivostní analýza je pro to ovšem ideálním nástrojem.

Český abstrakt

Výsledky výzkumu uvedené v příspěvku dokládají velmi dobrou a efektivní spolupráci experimentů s teorií. Přestože jde o výzkum převážně teoretický, byl na počátku ovlivňován experimenty, které v minulosti probíhaly a i nadále probíhají na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Hlavní náplní experimentálního vyšetřování mezního stavu únavy ocelových tenkostěnných nosníků je analýza „dýchání“ štíhlé stěny pod mnohonásobně opakovaným zatížením. Tento výzkum dává důležité podklady pro teoretické studie stabilitních problémů, pokritického působení a mezních stavů ocelových tenkostěnných systémů. Vzhledem k velmi složitému charakteru mechanismu kumulace poškození v systému s „dýchajícími“ deskovými prvky je třeba verifikovat a kalibrovat výpočtové modely na základě výsledků experimentů. Jelikož výsledky únavových zkoušek tenkostěnných nosníků vykazují velký rozptyl, je nutné hledat příčiny. Samozřejmě lze očekávat, že tento rozptyl je do značné míry dán vlivem nevyhnutelných počátečních imperfekcí systému, ale toto kvalitativní očekávání nestačí - je třeba kvantifikovat je a podrobně ukázat, jak je únavové působení nosníku na tyto nedokonalosti citlivé. Citlivostní analýza je pro to ovšem ideálním nástrojem.

Klíčová slova

ocel, stabilita, imperfekce, únava

Rok RIV

2004

Vydáno

14.10.2004

Místo

Brno

ISBN

80-7204-354-4

Kniha

Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí

Strany od

153

Strany do

158

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT12752,
 author="Zdeněk {Kala} and Jiří {Kala} and Břetislav {Teplý} and Miroslav {Škaloud}",
 title="Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost",
 annote="Výsledky výzkumu uvedené v příspěvku dokládají velmi dobrou a efektivní spolupráci experimentů s teorií. Přestože jde o výzkum převážně teoretický, byl na počátku ovlivňován experimenty, které v minulosti probíhaly a i nadále probíhají na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Hlavní náplní experimentálního vyšetřování mezního stavu únavy ocelových tenkostěnných nosníků je analýza „dýchání“ štíhlé stěny pod mnohonásobně opakovaným zatížením. Tento výzkum dává důležité podklady pro teoretické studie stabilitních problémů, pokritického působení a mezních stavů ocelových tenkostěnných systémů. Vzhledem k velmi složitému charakteru mechanismu kumulace poškození v systému s „dýchajícími“ deskovými prvky je třeba verifikovat a kalibrovat výpočtové modely na základě výsledků experimentů. Jelikož výsledky únavových zkoušek tenkostěnných nosníků vykazují velký rozptyl, je nutné hledat příčiny. Samozřejmě lze očekávat, že tento rozptyl je do značné míry dán vlivem nevyhnutelných počátečních imperfekcí systému, ale toto kvalitativní očekávání nestačí - je třeba kvantifikovat je a podrobně ukázat, jak je únavové působení nosníku na tyto nedokonalosti citlivé. Citlivostní analýza je pro to ovšem ideálním nástrojem.",
 booktitle="Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí",
 chapter="12752",
 year="2004",
 month="october",
 pages="153",
 type="conference paper"
}