Detail publikace

Citlivostní analýza vlivu počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelového nosníku na jeho únavovou odolnost

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B.

Originální název

Citlivostní analýza vlivu počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelového nosníku na jeho únavovou odolnost

Český název

Citlivostní analýza vlivu počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelového nosníku na jeho únavovou odolnost

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro únavové jevy je relevantní analyzovat zejména ty faktory, které se podílejí na variabilitě napětí v místech, ve kterých se dle experimentálních výsledků potvrdilo, že ke vzniku a šíření trhlin dochází nejčastěji. Hlavním teoretickým aparátem, jenž je při řešení problémů popsaných výše použit je prostorová varianta metody konečných prvků (program ANSYS). Při analýze stavu napjatosti je přihlédnuto k pružnému a plastickému působení konstrukce a k působení všech typů nevyhnutelných počátečních imperfekcí, které chování tenkostěnných mostních soustav mohou ovlivnit. Přitom se nevystačí jen s řešením deterministické povahy, ale je přihlédnuto i k stochastickému charakteru řady veličin, a to cestou citlivostní analýzy.

Český abstrakt

Pro únavové jevy je relevantní analyzovat zejména ty faktory, které se podílejí na variabilitě napětí v místech, ve kterých se dle experimentálních výsledků potvrdilo, že ke vzniku a šíření trhlin dochází nejčastěji. Hlavním teoretickým aparátem, jenž je při řešení problémů popsaných výše použit je prostorová varianta metody konečných prvků (program ANSYS). Při analýze stavu napjatosti je přihlédnuto k pružnému a plastickému působení konstrukce a k působení všech typů nevyhnutelných počátečních imperfekcí, které chování tenkostěnných mostních soustav mohou ovlivnit. Přitom se nevystačí jen s řešením deterministické povahy, ale je přihlédnuto i k stochastickému charakteru řady veličin, a to cestou citlivostní analýzy.

Klíčová slova

stabilita, únava, ocel, imperfekce

Rok RIV

2004

Vydáno

01.10.2004

Místo

Brno

ISBN

80-214-2718-3

Kniha

PPK2004 Pravděpodobnost porušování konstrukcí

Strany od

207

Strany do

212

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT12748,
  author="Zdeněk {Kala} and Jiří {Kala} and Břetislav {Teplý}",
  title="Citlivostní analýza vlivu počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelového nosníku na jeho únavovou odolnost",
  annote="Pro únavové jevy je relevantní analyzovat zejména ty faktory, které se podílejí na variabilitě napětí v místech, ve kterých se dle experimentálních výsledků potvrdilo, že ke vzniku a šíření trhlin dochází nejčastěji. Hlavním teoretickým aparátem, jenž je při řešení problémů popsaných výše použit je prostorová varianta metody konečných prvků (program ANSYS). Při analýze stavu napjatosti je přihlédnuto k pružnému a plastickému působení konstrukce a k působení všech typů nevyhnutelných počátečních imperfekcí, které chování tenkostěnných mostních soustav mohou ovlivnit. Přitom se nevystačí jen s řešením deterministické povahy, ale je přihlédnuto i k stochastickému charakteru řady veličin, a to cestou citlivostní analýzy.",
  booktitle="PPK2004 Pravděpodobnost porušování konstrukcí",
  chapter="12748",
  year="2004",
  month="october",
  pages="207",
  type="conference paper"
}