Detail publikace

Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru

ROVNANÍK, P. TOPOLÁŘ, L. FIALOVÁ, B. MIKHAILOVA, O.

Originální název

Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru

Český název

Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Uhlíkové nanotrubičky (CNT) se dostaly do popředí zájmu vědců v mnoha oborech. Díky excelentním mechanickým vlastnostem mohou působit jako rozptýlená výztuž na mikrostrukturní úrovni. Tato práce je věnována vlivu uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v průběhu tvorby pevné struktury popílkového geopolymeru pomocí akustické emise. Množství nanotrubiček přidávaných do základního geopolymeru bylo v rozmezí 0,05–0,2 %. Výsledky měření byly rovněž korelovány s mechanickými vlastnostmi. Výsledky akustické emise ukazují, že již přídavek pouhých 0,05 % CNT snížil počet mikrotrhlin o jeden řád během prvních 24 hodin, což se pozitivně projevilo na mechanických vlastnostech.

Český abstrakt

Uhlíkové nanotrubičky (CNT) se dostaly do popředí zájmu vědců v mnoha oborech. Díky excelentním mechanickým vlastnostem mohou působit jako rozptýlená výztuž na mikrostrukturní úrovni. Tato práce je věnována vlivu uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v průběhu tvorby pevné struktury popílkového geopolymeru pomocí akustické emise. Množství nanotrubiček přidávaných do základního geopolymeru bylo v rozmezí 0,05–0,2 %. Výsledky měření byly rovněž korelovány s mechanickými vlastnostmi. Výsledky akustické emise ukazují, že již přídavek pouhých 0,05 % CNT snížil počet mikrotrhlin o jeden řád během prvních 24 hodin, což se pozitivně projevilo na mechanických vlastnostech.

Klíčová slova

Popílek, geopolymer, uhlíkové nanotrubičky, akustická emise, mechanické vlastnosti

Vydáno

29.01.2016

Nakladatel

Brno University of Technology and CNDT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5315-9

Kniha

NDT konference v České republice 2015

Číslo vydání

první

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT126488,
 author="Pavel {Rovnaník} and Libor {Topolář} and Barbora {Fialová} and Olesia {Mikhailova}",
 title="Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru",
 annote="Uhlíkové nanotrubičky (CNT) se dostaly do popředí zájmu vědců v mnoha oborech. Díky excelentním mechanickým vlastnostem mohou působit jako rozptýlená výztuž na mikrostrukturní úrovni. Tato práce je věnována vlivu uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v průběhu tvorby pevné struktury popílkového geopolymeru pomocí akustické emise. Množství nanotrubiček přidávaných do základního geopolymeru bylo v rozmezí 0,05–0,2 %. Výsledky měření byly rovněž korelovány s mechanickými vlastnostmi. Výsledky akustické emise ukazují, že již přídavek pouhých 0,05 % CNT snížil počet mikrotrhlin o jeden řád během prvních 24 hodin, což se pozitivně projevilo na mechanických vlastnostech.",
 address="Brno University of Technology and CNDT",
 booktitle="NDT konference v České republice 2015",
 chapter="126488",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Brno University of Technology and CNDT",
 year="2016",
 month="january",
 pages="1--6",
 publisher="Brno University of Technology and CNDT",
 type="conference paper"
}