Detail publikace

Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky

ŠIMONOVÁ, H. SCHMID, P. DANĚK, P. ROVNANÍK, P. TOPOLÁŘ, L. FRANTÍK, P. KERŠNER, Z. VESELÝ, V.

Originální název

Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky

Český název

Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku je demonstrován vliv tuhosti zkušebních zařízení na hodnoty lomově-mechanických parametrů stanovených ze záznamů zkoušek provedených na těchto zařízeních. Z kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky byly připraveny vzorky nominálních rozměrů 40 × 40 × 160 mm, před zkoušením opatřené centrálním zářezem hloubky 13 mm. Lomové testy tříbodovým ohybem těchto těles byly prováděné na dvou různých zkušebních strojích. Diagramy zatížení vs. posun z těchto testů byly vyhodnoceny pomocí modelu efektivní trhliny a metody lomové práce. Zaznamenávány byly také signály akustické emise.

Český abstrakt

V článku je demonstrován vliv tuhosti zkušebních zařízení na hodnoty lomově-mechanických parametrů stanovených ze záznamů zkoušek provedených na těchto zařízeních. Z kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky byly připraveny vzorky nominálních rozměrů 40 × 40 × 160 mm, před zkoušením opatřené centrálním zářezem hloubky 13 mm. Lomové testy tříbodovým ohybem těchto těles byly prováděné na dvou různých zkušebních strojích. Diagramy zatížení vs. posun z těchto testů byly vyhodnoceny pomocí modelu efektivní trhliny a metody lomové práce. Zaznamenávány byly také signály akustické emise.

Klíčová slova

Lomový test, tříbodový ohyb, tuhost zkušebního stroje, lomová houževnatost, lomová energie, alkalicky aktivovaná struska.

Vydáno

26.05.2016

Nakladatel

VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3917-2

Kniha

Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016"

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT125250,
 author="Hana {Šimonová} and Pavel {Schmid} and Petr {Daněk} and Pavel {Rovnaník} and Libor {Topolář} and Petr {Frantík} and Zbyněk {Keršner} and Václav {Veselý}",
 title="Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky",
 annote="V článku je demonstrován vliv tuhosti zkušebních zařízení na hodnoty lomově-mechanických parametrů stanovených ze záznamů zkoušek provedených na těchto zařízeních. Z kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky byly připraveny vzorky nominálních rozměrů 40 × 40 × 160 mm, před zkoušením opatřené centrálním zářezem hloubky 13 mm. Lomové testy tříbodovým ohybem těchto těles byly prováděné na dvou různých zkušebních strojích. Diagramy zatížení vs. posun z těchto testů byly vyhodnoceny pomocí modelu efektivní trhliny a metody lomové práce. Zaznamenávány byly také signály akustické emise.",
 address="VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016"",
 chapter="125250",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební",
 year="2016",
 month="may",
 pages="1--6",
 publisher="VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}