Detail publikace

Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů

ŠIMONOVÁ, H. TOPOLÁŘ, L. KERŠNER, Z. ROVNANÍK, P.

Originální název

Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů

Český název

Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek představuje vybrané výsledky z lomových testů těles z materiálů s křehkou bezcementovou matricí v souvislosti s vyhodnocením záznamů signálů akustické emise (AE). Zkoumanými materiály byly dva jemnozrnné kompozity s karbonovými nanotrubičkami – jeden na bázi alkalicky aktivované strusky, druhým byl geopolymer – a dva betony s alkalicky aktivovanou matricí – jeden na bázi strusky a popílku, druhý na bázi strusky a cementářských odprašků. V příspěvku využité výsledky byly získány vyhodnocením testů prováděných v konfiguraci tříbodového ohybu zkušebních těles s centrálním zářezem. Vedle signálů AE se při testech zaznamenávaly závislosti síly na posunu (průhybu uprostřed rozpětí), což umožnilo stanovit hodnoty statického modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti a specifické lomové energie, jakož i kvantifikovat AE parametry – počet událostí, délku trvání signálu, amplitudu a energii. Příspěvek uvádí porovnání hodnot zmíněných AE parametrů v závislosti na parametrech lomově-mechanických

Český abstrakt

Příspěvek představuje vybrané výsledky z lomových testů těles z materiálů s křehkou bezcementovou matricí v souvislosti s vyhodnocením záznamů signálů akustické emise (AE). Zkoumanými materiály byly dva jemnozrnné kompozity s karbonovými nanotrubičkami – jeden na bázi alkalicky aktivované strusky, druhým byl geopolymer – a dva betony s alkalicky aktivovanou matricí – jeden na bázi strusky a popílku, druhý na bázi strusky a cementářských odprašků. V příspěvku využité výsledky byly získány vyhodnocením testů prováděných v konfiguraci tříbodového ohybu zkušebních těles s centrálním zářezem. Vedle signálů AE se při testech zaznamenávaly závislosti síly na posunu (průhybu uprostřed rozpětí), což umožnilo stanovit hodnoty statického modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti a specifické lomové energie, jakož i kvantifikovat AE parametry – počet událostí, délku trvání signálu, amplitudu a energii. Příspěvek uvádí porovnání hodnot zmíněných AE parametrů v závislosti na parametrech lomově-mechanických

Klíčová slova

Alkalicky aktivované pojivo, lomový test, akustická emise, lomově-mechanické parametry.

Vydáno

29.01.2016

Nakladatel

Brno University of Technology and CNDT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5315-9

Kniha

NDT konference v České republice 2015

Číslo vydání

první

Strany od

68

Strany do

77

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT124140,
 author="Hana {Šimonová} and Libor {Topolář} and Zbyněk {Keršner} and Pavel {Rovnaník}",
 title="Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů",
 annote="Příspěvek představuje vybrané výsledky z lomových testů těles z materiálů s křehkou bezcementovou matricí v souvislosti s vyhodnocením záznamů signálů akustické emise (AE). Zkoumanými materiály byly dva jemnozrnné kompozity s karbonovými nanotrubičkami – jeden na bázi alkalicky aktivované strusky, druhým byl geopolymer – a dva betony s alkalicky aktivovanou matricí – jeden na bázi strusky a popílku, druhý na bázi strusky a cementářských odprašků. V příspěvku využité výsledky byly získány vyhodnocením testů prováděných v konfiguraci tříbodového ohybu zkušebních těles s centrálním zářezem. Vedle signálů AE se při testech zaznamenávaly závislosti síly na posunu (průhybu uprostřed rozpětí), což umožnilo stanovit hodnoty statického modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti a specifické lomové energie, jakož i kvantifikovat AE parametry – počet událostí, délku trvání signálu, amplitudu a energii. Příspěvek uvádí porovnání hodnot zmíněných AE parametrů v závislosti na parametrech lomově-mechanických",
 address="Brno University of Technology and CNDT",
 booktitle="NDT konference v České republice 2015",
 chapter="124140",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Brno University of Technology and CNDT",
 year="2016",
 month="january",
 pages="68--77",
 publisher="Brno University of Technology and CNDT",
 type="conference paper"
}