Detail publikace

STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P.

Originální název

STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ

Český název

STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku jsou popsány změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření vzorků při vytváření pevné struktury. Vzorky byly ponechány ve formách v běžných laboratorních podmínkách po dobu 2, 8 a 24 hodin od okamžiku uložení do forem a poté byly odformovány a vloženy do vodní lázně na dobu 7 a 28 dnů. Po uplynutí zkušební doby byla stanovena pevnost, smrštění a porozita. Referenční vzorky byly skladovány na vzduchu v laboratorních podmínkách. Při uložení vzorků ve vodě jsou pevnosti dvojnásobné v porovnání se vzorky uloženými na vzduchu. Objem pórů mají vzorky z vodního uložení o třetinu menší než vzorky uložené pouze na vzduchu a stejně i smrštění vzorků uložených ve vodě je menší. Výsledky ukazují, že materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů jsou vhodné do vodného prostředí.

Český abstrakt

V článku jsou popsány změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření vzorků při vytváření pevné struktury. Vzorky byly ponechány ve formách v běžných laboratorních podmínkách po dobu 2, 8 a 24 hodin od okamžiku uložení do forem a poté byly odformovány a vloženy do vodní lázně na dobu 7 a 28 dnů. Po uplynutí zkušební doby byla stanovena pevnost, smrštění a porozita. Referenční vzorky byly skladovány na vzduchu v laboratorních podmínkách. Při uložení vzorků ve vodě jsou pevnosti dvojnásobné v porovnání se vzorky uloženými na vzduchu. Objem pórů mají vzorky z vodního uložení o třetinu menší než vzorky uložené pouze na vzduchu a stejně i smrštění vzorků uložených ve vodě je menší. Výsledky ukazují, že materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů jsou vhodné do vodného prostředí.

Rok RIV

2004

Vydáno

01.01.2004

Nakladatel

Kongresové centrum Brno

Místo

Brno

ISBN

80-86607-10-0

Kniha

Silichem 2004

Strany od

144

Strany do

149

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT11947,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Pavel {Rovnaník}",
 title="STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ",
 annote="V článku jsou popsány změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření vzorků při vytváření pevné struktury. Vzorky byly ponechány ve formách v běžných laboratorních podmínkách po dobu 2, 8 a 24 hodin od okamžiku uložení do forem a poté byly odformovány a vloženy do vodní lázně na dobu 7 a 28 dnů. Po uplynutí zkušební doby byla stanovena pevnost, smrštění a porozita. Referenční vzorky byly skladovány na vzduchu v laboratorních podmínkách. Při uložení vzorků ve vodě jsou pevnosti dvojnásobné v porovnání se vzorky uloženými na vzduchu. Objem pórů mají vzorky z vodního uložení o třetinu menší než vzorky uložené pouze na vzduchu a stejně i smrštění vzorků uložených ve vodě je menší. Výsledky ukazují, že materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů jsou vhodné do vodného prostředí.",
 address="Kongresové centrum Brno",
 booktitle="Silichem 2004",
 chapter="11947",
 institution="Kongresové centrum Brno",
 year="2004",
 month="january",
 pages="144",
 publisher="Kongresové centrum Brno",
 type="conference paper"
}