Detail publikace

Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem

ŠIMONOVÁ, H. VYŠVAŘIL, M. ŽIŽLAVSKÝ, T. KERŠNER, Z. SCHMID, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem

Anglický název

Relationship between selected durability and fracture parameters of modified mortars with lightweight aggregate

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V příspěvku je představeno porovnání hodnot mehcanických a lomových vlastností (pevnosti v tlaku, modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti a speicifické lomové energie) a trvanilostního parametru (součinitelemrazuvzdornosti) malt s odpadním cihelným prachem a lehkým kamenivem. Do malt byl přidán cihelný prach a písek frakce 0–4 mm byl nahrazen lehkým kamenivem z pálených jílů v množství 25, 50, 75 a 100% hmotnosti. Efektivní lomová houževnatost byla stanovena pomocí modelu efektivní trhliny, která kombinuje lineární elastickou lomovou mechaniku a přístup efektivní délky trhliny. Lomový test v tříbodovém ohybu tělles s počátečním centrálním zářezem je použit pro tento přístup. Nominální rozměry těles se zářezem byly 40×40×160 mm, délka počátečního centrálního zážezu byl přibližně 1/3 výšky tělesa, rozětí činilo 120 mm. Souvislý záznam zatížení vs. průhyb uprostřed rozpětí (F-d digram) byl použit pro stanovení hodnoty efektivní lomové houževnatosti. Hodnota specifické lomové energie bylastanovena podle metody lomové práce dle RILEM.

Anglický abstrakt

Comparison of values of mechanical and fracture properties (compressive strength, modulus of elasticity, effective fracture toughness, and specific fracture energy) and durability (frost resistance coefficient) parameter of mortars with waste brick powder and light aggregate are introduced. Brick powder was added into mortars, and sand 0–4 mm was replaced in amount of 25, 50, 75 and 100 % of weight by light aggregate from burnt clays. Effective fracture toughness was measured using the Effective Crack Model, which combines the linear elastic fracture mechanics and effective crack length approaches. A three-point bending test of a specimen with a central edge notch is used in this approach. The nominal size of the notched beams was 40×40×160 mm, the depth of the central edge notch was about 1/3 of the depth of the specimen, and the loaded span was equal to 120 mm. A continuous record of the load–deflection (F–d) diagram was obtained for computation of this value. An estimation of the fracture energy was computed from the recorded F–d diagram according to the RILEM method (work-of-fracture).

Klíčová slova

Vápenná omítka; cihelný prach; lehké kamenivo; pevnost v tlaku; modul pružnosti; lomové parametry; mrazuvzdornost.

Klíčová slova v angličtině

Lime mortar, brick powder, lightweight aggregate, compressive strength, modulus of elasticity, fracture parameters, frost resistance

Autoři

ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.

Rok RIV

2015

Vydáno

15. 10. 2015

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4463-8

Kniha

Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

Edice

2015

Číslo edice

Bratislava

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT117659,
 author="Hana {Šimonová} and Martin {Vyšvařil} and Tomáš {Žižlavský} and Zbyněk {Keršner} and Pavel {Schmid} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem",
 booktitle="Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings",
 year="2015",
 series="2015",
 number="Bratislava",
 pages="1--6",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 address="Bratislava",
 isbn="978-80-227-4463-8"
}