Detail publikace

Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem

ŠIMONOVÁ, H. VYŠVAŘIL, M. ŽIŽLAVSKÝ, T. KERŠNER, Z. SCHMID, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem

Český název

Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je představeno porovnání hodnot mehcanických a lomových vlastností (pevnosti v tlaku, modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti a speicifické lomové energie) a trvanilostního parametru (součinitelemrazuvzdornosti) malt s odpadním cihelným prachem a lehkým kamenivem. Do malt byl přidán cihelný prach a písek frakce 0–4 mm byl nahrazen lehkým kamenivem z pálených jílů v množství 25, 50, 75 a 100% hmotnosti. Efektivní lomová houževnatost byla stanovena pomocí modelu efektivní trhliny, která kombinuje lineární elastickou lomovou mechaniku a přístup efektivní délky trhliny. Lomový test v tříbodovém ohybu tělles s počátečním centrálním zářezem je použit pro tento přístup. Nominální rozměry těles se zářezem byly 40×40×160 mm, délka počátečního centrálního zážezu byl přibližně 1/3 výšky tělesa, rozětí činilo 120 mm. Souvislý záznam zatížení vs. průhyb uprostřed rozpětí (F-d digram) byl použit pro stanovení hodnoty efektivní lomové houževnatosti. Hodnota specifické lomové energie bylastanovena podle metody lomové práce dle RILEM.

Český abstrakt

V příspěvku je představeno porovnání hodnot mehcanických a lomových vlastností (pevnosti v tlaku, modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti a speicifické lomové energie) a trvanilostního parametru (součinitelemrazuvzdornosti) malt s odpadním cihelným prachem a lehkým kamenivem. Do malt byl přidán cihelný prach a písek frakce 0–4 mm byl nahrazen lehkým kamenivem z pálených jílů v množství 25, 50, 75 a 100% hmotnosti. Efektivní lomová houževnatost byla stanovena pomocí modelu efektivní trhliny, která kombinuje lineární elastickou lomovou mechaniku a přístup efektivní délky trhliny. Lomový test v tříbodovém ohybu tělles s počátečním centrálním zářezem je použit pro tento přístup. Nominální rozměry těles se zářezem byly 40×40×160 mm, délka počátečního centrálního zážezu byl přibližně 1/3 výšky tělesa, rozětí činilo 120 mm. Souvislý záznam zatížení vs. průhyb uprostřed rozpětí (F-d digram) byl použit pro stanovení hodnoty efektivní lomové houževnatosti. Hodnota specifické lomové energie bylastanovena podle metody lomové práce dle RILEM.

Klíčová slova

Vápenná omítka; cihelný prach; lehké kamenivo; pevnost v tlaku; modul pružnosti; lomové parametry; mrazuvzdornost.

Rok RIV

2015

Vydáno

15.10.2015

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4463-8

Kniha

Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

Edice

2015

Číslo vydání

Bratislava

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT117659,
 author="Hana {Šimonová} and Martin {Vyšvařil} and Tomáš {Žižlavský} and Zbyněk {Keršner} and Pavel {Schmid} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem",
 annote="V příspěvku je představeno porovnání hodnot mehcanických a lomových vlastností (pevnosti v tlaku, modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti a speicifické lomové energie) a trvanilostního parametru (součinitelemrazuvzdornosti) malt s odpadním cihelným prachem a lehkým kamenivem. Do malt byl přidán cihelný prach a písek frakce 0–4 mm byl nahrazen lehkým kamenivem z pálených jílů v množství 25, 50, 75 a 100% hmotnosti. Efektivní lomová houževnatost byla stanovena pomocí modelu efektivní trhliny, která kombinuje lineární elastickou lomovou mechaniku a přístup efektivní délky trhliny. Lomový test v tříbodovém ohybu tělles s počátečním centrálním zářezem je použit pro tento přístup. Nominální rozměry těles se zářezem byly 40×40×160 mm, délka počátečního centrálního zážezu byl přibližně 1/3 výšky tělesa, rozětí činilo 120 mm. Souvislý záznam zatížení vs. průhyb uprostřed rozpětí (F-d digram) byl použit pro stanovení hodnoty efektivní lomové houževnatosti. Hodnota specifické lomové energie bylastanovena podle metody lomové práce dle RILEM.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings",
 chapter="117659",
 edition="2015",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2015",
 month="october",
 pages="1--6",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}