Detail produktu

Přehledka účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř

BARTONĚK, D. VONDRÁK, J.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Jde o specializovanou mapu účelové sítě FAST bodových polí v lokalitě Nesměř. Mapa byla vyvořena pomocí technologie GIS v prostředí Geomedia a ArcGIS. Mapa je využívána ve výuce v terénu I. ročníku bakalářského studijního programu geodézie a kartografie na Ústavu geodézie FAST VUT v Brně.

Klíčová slova

mapa, bodové pole, GIS

Datum vzniku

14.04.2014

Umístění

Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty