Detail produktu

Stend pro dynamické testování protéz dolních končetin

PALOUŠEK, D. TAUFER, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení je určeno pro dynamické testy protetických chodidel. Zařízení umožnuje zatěžovat chodidlo protézy s ohledem na normu ČSN EN ISO 10328 a přidává možnost natáčení protézy. Tím je lépe simulování krokový cyklus.

Klíčová slova

protéza chodidla, rapid prototyping, FDM, cyklické namáhání, lidská chůze, testovací zařízení

Datum vzniku

06.05.2015

Umístění

Budova D5 místnost 464 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty