Detail publikace

Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů

ROVNANÍKOVÁ, M. VYŠVAŘIL, M. HAVLÍKOVÁ, I. ŠIMONOVÁ, H. SCHMID, P. TOPOLÁŘ, L. KERŠNER, Z.

Originální název

Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů

Český název

Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Síranová koroze velmi snižuje životnost železobetonových konstrukcí a prvků, a to především v částečně zaplněných kanalizačních sítích, kde jsou betonové stěny trub vystaveny nejen síranům z odpadní vody, ale i kyselině sírové vznikající během biogenní síranové koroze činností bakterií. Příspěvek je zaměřen na studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů. Bylo zjištěno, že roční uložení těles v 0,5% kyselině sírové ovlivnilo hodnoty všech sledovaných parametrů, degradace kyselinou proběhla však zřejmě jen v povrchové vrstvě materiálu těles.

Český abstrakt

Síranová koroze velmi snižuje životnost železobetonových konstrukcí a prvků, a to především v částečně zaplněných kanalizačních sítích, kde jsou betonové stěny trub vystaveny nejen síranům z odpadní vody, ale i kyselině sírové vznikající během biogenní síranové koroze činností bakterií. Příspěvek je zaměřen na studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů. Bylo zjištěno, že roční uložení těles v 0,5% kyselině sírové ovlivnilo hodnoty všech sledovaných parametrů, degradace kyselinou proběhla však zřejmě jen v povrchové vrstvě materiálu těles.

Klíčová slova

Lomový test, pevnost v tlaku, modul pružnosti, lomová houževnatost, síranová koroze.

Rok RIV

2015

Vydáno

28.05.2015

Nakladatel

Vysoká škola báňská − Technická univerzita Otrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3756-7

Kniha

Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT114718,
 author="Markéta {Rovnaníková} and Martin {Vyšvařil} and Ivana {Havlíková} and Hana {Šimonová} and Pavel {Schmid} and Libor {Topolář} and Zbyněk {Keršner}",
 title="Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů",
 annote="Síranová koroze velmi snižuje životnost železobetonových konstrukcí a prvků, a to především v částečně zaplněných kanalizačních sítích, kde jsou betonové stěny trub vystaveny nejen síranům z odpadní vody, ale i kyselině sírové vznikající během biogenní síranové koroze činností bakterií. Příspěvek je zaměřen na studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů. Bylo zjištěno, že roční uložení těles v 0,5% kyselině sírové ovlivnilo hodnoty všech sledovaných parametrů, degradace kyselinou proběhla však zřejmě jen v povrchové vrstvě materiálu těles.",
 address="Vysoká škola báňská − Technická univerzita Otrava",
 booktitle="Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015",
 chapter="114718",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoká škola báňská − Technická univerzita Otrava",
 year="2015",
 month="may",
 pages="1--10",
 publisher="Vysoká škola báňská − Technická univerzita Otrava",
 type="conference paper"
}