Detail publikace

Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly

VOJKŮVKOVÁ, P. ŠIKULA, O. HORKÁ, L. VLČEK, P.

Originální název

Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Príspevok sa venuje hodnoteniu existujúceho stavu mikroklímy podkrovnej auly v budove gymnázia a ponúka návrh optimálneho vzduchotechnického riešenia. Podkladom na návrh núteného vetrania sa stali výsledky z meraní tepelno-vlhkostných parametrov a koncentrácií oxidu uhličitého. Z experimentálneho merania vyplynula potreba vzduchotechnického opatrenia, v rámci ktorého sa správna voľba distribučného prvku porovnala na 2D matematicko-fyzikálnom modeli metódou CFD.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT114693,
 author="Petra {Vojkůvková} and Ondřej {Šikula} and Lucie {Horká} and Petr {Vlček}",
 title="Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly",
 annote="Príspevok sa venuje hodnoteniu existujúceho stavu mikroklímy podkrovnej auly v budove gymnázia a ponúka návrh optimálneho vzduchotechnického riešenia. Podkladom na návrh núteného vetrania sa stali výsledky z meraní tepelno-vlhkostných parametrov a koncentrácií oxidu uhličitého. Z experimentálneho merania vyplynula potreba vzduchotechnického opatrenia, v rámci ktorého sa správna voľba distribučného prvku porovnala na 2D matematicko-fyzikálnom modeli metódou CFD.",
 address="JAGA GROUP, s.r.o.",
 chapter="114693",
 howpublished="print",
 institution="JAGA GROUP, s.r.o.",
 number="3",
 volume="XXIII",
 year="2015",
 month="june",
 pages="28--30",
 publisher="JAGA GROUP, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}