Detail publikace

DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ

ŠIKULA, O. VOJKŮVKOVÁ, P. HORKÁ, L. WEYR, J.

Originální název

DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ

Český název

DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním dynamiky velkoplošných otopných systémů regulovaných dvoupolohovou regulací. K řešení byla využita nestacionární simulace 2D vedení tepla v softwaru CalA. Na příkladu stěnového a podlahového vytápění dokumentuje jejich omezenou schopnost reagovat na měnící se potřebu tepelného výkonu.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním dynamiky velkoplošných otopných systémů regulovaných dvoupolohovou regulací. K řešení byla využita nestacionární simulace 2D vedení tepla v softwaru CalA. Na příkladu stěnového a podlahového vytápění dokumentuje jejich omezenou schopnost reagovat na měnící se potřebu tepelného výkonu.

Klíčová slova

počítačové modelování, skoková regulace, 2D simulace, software CalA, stěnové vytápění, podlahové vytápění

Rok RIV

2015

Vydáno

02.03.2015

Nakladatel

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89216-70-3

Kniha

VYKUROVANIE 2015

Strany od

359

Strany do

362

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT113249,
 author="Ondřej {Šikula} and Petra {Vojkůvková} and Lucie {Horká} and Jan {Weyr}",
 title="DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ",
 annote="Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním dynamiky velkoplošných otopných systémů regulovaných dvoupolohovou regulací. K řešení byla využita nestacionární simulace 2D vedení tepla v softwaru CalA. Na příkladu stěnového a podlahového vytápění dokumentuje jejich omezenou schopnost reagovat na měnící se potřebu tepelného výkonu.",
 address="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava",
 booktitle="VYKUROVANIE 2015",
 chapter="113249",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava",
 year="2015",
 month="march",
 pages="359--362",
 publisher="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava",
 type="conference paper"
}