Detail publikace

Měření vlastností materiálů metodou MLS

CARBOL, L. KUSÁK, I. MARTINEK, J.

Originální název

Měření vlastností materiálů metodou MLS

Anglický název

Measurement of material properties by MLS method

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek srovnává dvě akustické nedestruktivní metody pro zjištění Youngova modulu osově vibrující tyče. První metoda je klasická impact-echo a druhá metoda je založena na MLS signálu. Obě metody poskytují srovnatelné výsledky, avšak buzení bílým šumem se zdá být citlivější a může odhalit i vyšší harmonické frekvence, které by jinak byly tlumeny velmi rychle. Další výhodou testování MLS je možnost kontinuálního automatizovaného měření. Na druhou stranu, piezoměnič připevněný ke vzorku představuje přidanou hmotu, která snižuje naměřené frekvence.

Anglický abstrakt

This paper compares acoustic non-destructive methods for assessment of Young's modulus of axially vibrating bars made of various metals. The first method is a classical impact-echo and the second method is based on MLS signal. Both methods give comparable results but excitation by white noise appears to be more sensitive and can reveal higher harmonics which would otherwise be damped very quickly. Another advantage of white noise is the possibility of continuous automated measurement. On the other hand, the transducer fixed at the specimen presents an added mass which lowers measured frequencies.

Klíčová slova

Impact-echo, Youngův modul pružnosti, MLS, impulsní odezva, lineární časově invariantní systém

Klíčová slova v angličtině

Impact-echo, Young modulus, MLS, Impulse response, Linear time-invariant system

Autoři

CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J.

Rok RIV

2014

Vydáno

9. 10. 2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Praha

ISBN

978-80-214-5035-6

Kniha

Defektoskopie 2014

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT111022,
  author="Ladislav {Carbol} and Ivo {Kusák} and Jan {Martinek}",
  title="Měření vlastností materiálů metodou MLS",
  booktitle="Defektoskopie 2014",
  year="2014",
  number="1",
  pages="1--7",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Praha",
  isbn="978-80-214-5035-6"
}