Detail publikace

Výstavba hydrotechnické laboratoře na Stavební škole ve Vysokém Mýtě

ŽOUŽELA, M. HAMOUZ, V. VACEK, P. KŘÍŽ, L.

Originální název

Výstavba hydrotechnické laboratoře na Stavební škole ve Vysokém Mýtě

Český název

Výstavba hydrotechnické laboratoře na Stavební škole ve Vysokém Mýtě

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stavební škola Vysoké Mýto je akreditována pro výuku předmětů inženýrského stavitelství se zaměřením na dopravní a vodohospodářské stavby. Mezi stěžejní předměty tohoto oboru patří hydraulika. Pro zkvalitnění její výuky se zástupcům školy společně s Pardubickým krajem podařilo zajistit dostatečnou finanční podporu ve výši 2,5 mil. korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V průběhu roku 2014 tak byla vybudována moderní výuková hydrotechnická laboratoř s průtočnou kapacitou vody až 36 l/s. Projektová dokumentace technologické části laboratoře, dozor nad stavbou a odladění technologie byly zajištěny pracovníky Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Dodavatelem stavební části byla Stavební společnost Chrudim spol. s r.o., dodavatelem části strojní a elektrotechnologické byla firma Redis spol. s r.o.

Český abstrakt

Stavební škola Vysoké Mýto je akreditována pro výuku předmětů inženýrského stavitelství se zaměřením na dopravní a vodohospodářské stavby. Mezi stěžejní předměty tohoto oboru patří hydraulika. Pro zkvalitnění její výuky se zástupcům školy společně s Pardubickým krajem podařilo zajistit dostatečnou finanční podporu ve výši 2,5 mil. korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V průběhu roku 2014 tak byla vybudována moderní výuková hydrotechnická laboratoř s průtočnou kapacitou vody až 36 l/s. Projektová dokumentace technologické části laboratoře, dozor nad stavbou a odladění technologie byly zajištěny pracovníky Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Dodavatelem stavební části byla Stavební společnost Chrudim spol. s r.o., dodavatelem části strojní a elektrotechnologické byla firma Redis spol. s r.o.

Klíčová slova

Čerpadlo, hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab, čerpací stanice, laboratoř, měrné zařízení, řídicí systém, vizualizace.

Rok RIV

2014

Vydáno

10.10.2014

Nakladatel

Sovak

Místo

Praha

ISSN

1210-3039

Periodikum

SOVAK

Ročník

2014

Číslo

10

Stát

CZ

Strany od

21

Strany do

23

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@article{BUT110077,
 author="Michal {Žoužela} and Vladimír {Hamouz} and Pavel {Vacek} and Lubomír {Kříž}",
 title="Výstavba hydrotechnické laboratoře na Stavební škole ve Vysokém Mýtě",
 annote="Stavební škola Vysoké Mýto je akreditována pro výuku předmětů inženýrského stavitelství se zaměřením na dopravní a vodohospodářské stavby. Mezi stěžejní předměty tohoto oboru patří hydraulika. Pro zkvalitnění její výuky se zástupcům školy společně s Pardubickým krajem podařilo zajistit dostatečnou finanční podporu ve výši 2,5 mil. korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V průběhu roku 2014 tak byla vybudována moderní výuková hydrotechnická laboratoř s průtočnou kapacitou vody až 36 l/s. Projektová dokumentace technologické části laboratoře, dozor nad stavbou a odladění technologie byly zajištěny pracovníky Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Dodavatelem stavební části byla Stavební společnost Chrudim spol. s r.o., dodavatelem části strojní a elektrotechnologické byla firma Redis spol. s r.o.",
 address="Sovak",
 chapter="110077",
 institution="Sovak",
 number="10",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="october",
 pages="21--23",
 publisher="Sovak",
 type="journal article - other"
}