Detail publikace

Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí

JULÍNEK, T. PAŘENICA, J. ŘÍHA, J. ŽOUŽELA, M.

Originální název

Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí

Český název

Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tradičními strukturálními protipovodňovými opatřeními jsou zemní ochranné hráze popř. povodňové zdi. Pro lokální ochranu s malou hrazenou výškou a zejména ve stísněných podmínkách a obtížně přístupném území byly v rámci výzkumného úkolu podporovaného Technologickou Agenturou ČR (TAČR) TA01021374 hledány alternativní možnosti s cílem vyvinout, laboratorně posoudit a prakticky uplatnit jednoduše aplikovatelné prvky protipovodňové ochrany. Výsledkem vývoje jsou plněné tkaninové vaky koncipované jako liniové prvky osazované podél vodních toků, jako odsazené hráze, popř. jako prvky individuální protipovodňové ochrany. Tyto konstrukce sestávají z vaků různých tvarů, jež jsou vytvořeny z polyethylenové tkaniny a následně plněny vhodnou směsí za použití speciálních čerpadel. Součástí vývoje bylo provedení četných laboratorních zkoušek a testů. V článku jsou popsány výsledky vývoje těchto konstrukcí, jsou uvedeny možnosti použití vyvíjených prvků a vybrané mechanické a hydraulické charakteristiky použitých materiálů. Na obrázcích jsou prezentovány praktické některé příklady použití vakových konstrukcí na pilotních lokalitách.

Český abstrakt

Tradičními strukturálními protipovodňovými opatřeními jsou zemní ochranné hráze popř. povodňové zdi. Pro lokální ochranu s malou hrazenou výškou a zejména ve stísněných podmínkách a obtížně přístupném území byly v rámci výzkumného úkolu podporovaného Technologickou Agenturou ČR (TAČR) TA01021374 hledány alternativní možnosti s cílem vyvinout, laboratorně posoudit a prakticky uplatnit jednoduše aplikovatelné prvky protipovodňové ochrany. Výsledkem vývoje jsou plněné tkaninové vaky koncipované jako liniové prvky osazované podél vodních toků, jako odsazené hráze, popř. jako prvky individuální protipovodňové ochrany. Tyto konstrukce sestávají z vaků různých tvarů, jež jsou vytvořeny z polyethylenové tkaniny a následně plněny vhodnou směsí za použití speciálních čerpadel. Součástí vývoje bylo provedení četných laboratorních zkoušek a testů. V článku jsou popsány výsledky vývoje těchto konstrukcí, jsou uvedeny možnosti použití vyvíjených prvků a vybrané mechanické a hydraulické charakteristiky použitých materiálů. Na obrázcích jsou prezentovány praktické některé příklady použití vakových konstrukcí na pilotních lokalitách.

Klíčová slova

Ochrana před povodněmi, tkaninové vaky, Laboratorní výzkum

Rok RIV

2014

Vydáno

01.07.2014

Nakladatel

Vodní hospodářství. spol. s r.o.

Místo

Čkyně, CZ

ISSN

1211-0760

Periodikum

Vodní hospodářství

Ročník

64

Číslo

7/2014

Stát

CZ

Strany od

17

Strany do

22

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT108224,
 author="Tomáš {Julínek} and Jaroslav {Pařenica} and Jaromír {Říha} and Michal {Žoužela}",
 title="Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí",
 annote="Tradičními strukturálními protipovodňovými opatřeními jsou zemní ochranné hráze popř. povodňové zdi. Pro lokální ochranu s malou hrazenou výškou a zejména ve stísněných podmínkách a obtížně přístupném území byly v rámci výzkumného úkolu podporovaného Technologickou Agenturou ČR (TAČR) TA01021374 hledány alternativní možnosti s cílem vyvinout, laboratorně posoudit a prakticky uplatnit jednoduše aplikovatelné prvky protipovodňové ochrany. Výsledkem vývoje jsou plněné tkaninové vaky koncipované jako liniové prvky osazované podél vodních toků, jako odsazené hráze, popř. jako prvky individuální protipovodňové ochrany. Tyto konstrukce sestávají z vaků různých tvarů, jež jsou vytvořeny z polyethylenové tkaniny a následně plněny vhodnou směsí za použití speciálních čerpadel. Součástí vývoje bylo provedení četných laboratorních zkoušek a testů. V článku jsou popsány výsledky vývoje těchto konstrukcí, jsou uvedeny možnosti použití vyvíjených prvků a vybrané mechanické a hydraulické charakteristiky použitých materiálů. Na obrázcích jsou prezentovány praktické některé příklady použití vakových konstrukcí na pilotních lokalitách.",
 address="Vodní hospodářství. spol. s r.o.",
 chapter="108224",
 howpublished="print",
 institution="Vodní hospodářství. spol. s r.o.",
 number="7/2014",
 volume="64",
 year="2014",
 month="july",
 pages="17--22",
 publisher="Vodní hospodářství. spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}