Detail publikace

Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků

MALÁ, J. LAGOVÁ, M.

Originální název

Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků

Český název

Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá souvislostí labilního, tedy biodostupného fosforu v sedimentech vybraných toků s celkovým fosforem. Bylo zjištěno, že při popsaném uspořádání metod se destilovanou vodou vyluhuje významně více fosforu než chloridem amonným 1 mol/l. Podíl labilního fosforu z celkového fosforu tvořil řádově jednotky až 50 %.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá souvislostí labilního, tedy biodostupného fosforu v sedimentech vybraných toků s celkovým fosforem. Bylo zjištěno, že při popsaném uspořádání metod se destilovanou vodou vyluhuje významně více fosforu než chloridem amonným 1 mol/l. Podíl labilního fosforu z celkového fosforu tvořil řádově jednotky až 50 %.

Klíčová slova

celkový fosfor, labilní fosfor, fosforečnany, sediment, drobný vodní tok

Rok RIV

2013

Vydáno

18.09.2013

ISBN

978-80-263-0506-4

Kniha

10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení.

Strany od

79

Strany do

86

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT104844,
  author="Jitka {Malá} and Marcela {Pavlíková}",
  title="Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků",
  annote="Příspěvek se zabývá souvislostí labilního, tedy biodostupného fosforu v sedimentech vybraných toků s celkovým fosforem. Bylo zjištěno, že při popsaném uspořádání metod se destilovanou vodou vyluhuje významně více fosforu než chloridem amonným 1 mol/l. Podíl labilního fosforu z celkového fosforu tvořil řádově jednotky až 50 %.",
  booktitle="10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení.",
  chapter="104844",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="september",
  pages="79--86",
  type="conference paper"
}