Detail publikace

Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce

RŮŽIČKA, S. STRÁSKÝ, J. NEČAS, R.

Originální název

Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce

Český název

Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem příspěvku je popis komplexního návrhu, výroby a odzkoušení modelu půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce. V úvodu byly určeny dle teorie podobnosti vstupní hodnoty rozměrů a zatížení připravovaného modelu. Poté bylo vyrobeno bednění, připravena betonářská a předpínací výztuž a model byl vybetonován. Hotový model byl předepnut jedním kabelem a připraven na zkoušení. Byla osazena měřicí technika. Byly použity tenzometry přilepené na povrch betonu, dále tenzometry na betonářské výztuži. Pomocí dvou siloměrů byly měřeny síly v předpínacím laně. Také byly měřeny průhyby konstrukce. Na začátku experimentu byl model zatížen balastní zátěží. Následovalo zatěžováním hydraulickými lisy simulujícími nahodilé zatížení. Na závěr experimentu byl model zatížen až na hranici únosnosti. Data z měření byla zpracována a vyhodnocena. Naměřená data byla porovnávána s výpočtovými modely, které byly vytvořeny v několika statických softwarech.

Český abstrakt

Předmětem příspěvku je popis komplexního návrhu, výroby a odzkoušení modelu půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce. V úvodu byly určeny dle teorie podobnosti vstupní hodnoty rozměrů a zatížení připravovaného modelu. Poté bylo vyrobeno bednění, připravena betonářská a předpínací výztuž a model byl vybetonován. Hotový model byl předepnut jedním kabelem a připraven na zkoušení. Byla osazena měřicí technika. Byly použity tenzometry přilepené na povrch betonu, dále tenzometry na betonářské výztuži. Pomocí dvou siloměrů byly měřeny síly v předpínacím laně. Také byly měřeny průhyby konstrukce. Na začátku experimentu byl model zatížen balastní zátěží. Následovalo zatěžováním hydraulickými lisy simulujícími nahodilé zatížení. Na závěr experimentu byl model zatížen až na hranici únosnosti. Data z měření byla zpracována a vyhodnocena. Naměřená data byla porovnávána s výpočtovými modely, které byly vytvořeny v několika statických softwarech.

Klíčová slova

Půdorysně zakřivené, model, beton, předpětí, zatěžování

Rok RIV

2013

Vydáno

27.11.2013

Nakladatel

ČBS Servis, s.r.o.

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87158-34-0

Kniha

Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové

Edice

2013

Číslo vydání

1

Strany od

300

Strany do

305

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT103731,
 author="Stanislav {Růžička} and Jiří {Stráský} and Radim {Nečas}",
 title="Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce",
 annote="Předmětem příspěvku je popis komplexního návrhu, výroby a odzkoušení modelu půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce. V úvodu byly určeny dle teorie podobnosti vstupní hodnoty rozměrů a zatížení připravovaného modelu. Poté bylo vyrobeno bednění, připravena betonářská a předpínací výztuž a model byl vybetonován. Hotový model byl předepnut jedním kabelem a připraven na zkoušení. Byla osazena měřicí technika. Byly použity tenzometry přilepené na povrch betonu, dále tenzometry na betonářské výztuži. Pomocí dvou siloměrů byly měřeny síly v předpínacím laně. Také byly měřeny průhyby konstrukce. Na začátku experimentu byl model zatížen balastní zátěží. Následovalo zatěžováním hydraulickými lisy simulujícími nahodilé zatížení. Na závěr experimentu byl model zatížen až na hranici únosnosti. Data z měření byla zpracována a vyhodnocena. Naměřená data byla porovnávána s výpočtovými modely, které byly vytvořeny v několika statických softwarech.",
 address="ČBS Servis, s.r.o.",
 booktitle="Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové",
 chapter="103731",
 edition="2013",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis, s.r.o.",
 year="2013",
 month="november",
 pages="300--305",
 publisher="ČBS Servis, s.r.o.",
 type="conference paper"
}