Detail publikace

Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise

TOPOLÁŘ, L. BÍLEK, V. PAZDERA, L. ŠIMONOVÁ, H. KUCHARCZYKOVÁ, B. HAVLÍKOVÁ, I. KERŠNER, Z.

Originální název

Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise

Český název

Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Náhrada části cementu alternativním pojivem patří k aktuálním tématům materiálového inženýrství. Za účelem zkoumání vlivu náhrady 20 % hmotnosti portlandského cementu u jemnozrnného kompozitu vybranou příměsí na hodnoty řady parametrů byla z těchto kvazikřehkých materiálů vyrobena sada zkušebních těles. Příměsi představovaly vysokoteplotní popílek, metakaolin a jejich kombinace.

Český abstrakt

Náhrada části cementu alternativním pojivem patří k aktuálním tématům materiálového inženýrství. Za účelem zkoumání vlivu náhrady 20 % hmotnosti portlandského cementu u jemnozrnného kompozitu vybranou příměsí na hodnoty řady parametrů byla z těchto kvazikřehkých materiálů vyrobena sada zkušebních těles. Příměsi představovaly vysokoteplotní popílek, metakaolin a jejich kombinace.

Klíčová slova

Acoustic emission, Non destructive testing, Lomová mechanika

Rok RIV

2013

Vydáno

05.11.2013

Nakladatel

Betis s.r.o.

Místo

Praha CR

ISBN

978-80-214-4799-8

Kniha

Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

191

Strany do

198

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT103619,
 author="Libor {Topolář} and Vlastimil {Bílek} and Luboš {Pazdera} and Hana {Šimonová} and Barbara {Kucharczyková} and Ivana {Havlíková} and Zbyněk {Keršner}",
 title="Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise",
 annote="Náhrada části cementu alternativním pojivem patří k aktuálním tématům materiálového inženýrství. Za účelem zkoumání vlivu náhrady 20 % hmotnosti portlandského cementu u jemnozrnného kompozitu vybranou příměsí na hodnoty řady parametrů byla z těchto kvazikřehkých materiálů vyrobena sada zkušebních těles. Příměsi představovaly vysokoteplotní popílek, metakaolin a jejich kombinace.",
 address="Betis s.r.o.",
 booktitle="Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference",
 chapter="103619",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Betis s.r.o.",
 year="2013",
 month="november",
 pages="191--198",
 publisher="Betis s.r.o.",
 type="conference paper"
}