Detail publikace

Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi

KUSÁK, I. LUŇÁK, M.

Originální název

Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi

Český název

Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Beton se pro svoji vysokou schopnost odolávat působení tlakových sil a pro svoji trvanlivost je široce používán jako hlavní konstrukční materiál v moderních konstrukcích. Beton má však i některé nedostatky. Jedním z nich je omezená houževnatost, respektive křehkost, kvůli které se mohou betonové konstrukce zřítit náhle nebo dokonce explozivně. Tento problém narůstá s pevností betonu a velikostí konstrukcí. Pokud je mez pevnosti byť jen lokálně překročena, může dojít ke katastrofě, a to bez předchozího varování, tj. bez plastické deformace předcházející zřícení. Působení zvýšených teplot tento problém umocňuje. Monitorování strukturních změn při tepelném namáhání je velmi důležité například pro určení spolehlivosti celé konstrukce. Metoda, která byla pro toto monitorování využita se jmenuje impedanční spektroskopie. Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu. Vývoj elektrických parametrů a permitivity v jednotlivých teplotních oblastech spolehlivě poukazuje na tyto strukturní změny a tedy i konstrukční spolehlivost.

Český abstrakt

Beton se pro svoji vysokou schopnost odolávat působení tlakových sil a pro svoji trvanlivost je široce používán jako hlavní konstrukční materiál v moderních konstrukcích. Beton má však i některé nedostatky. Jedním z nich je omezená houževnatost, respektive křehkost, kvůli které se mohou betonové konstrukce zřítit náhle nebo dokonce explozivně. Tento problém narůstá s pevností betonu a velikostí konstrukcí. Pokud je mez pevnosti byť jen lokálně překročena, může dojít ke katastrofě, a to bez předchozího varování, tj. bez plastické deformace předcházející zřícení. Působení zvýšených teplot tento problém umocňuje. Monitorování strukturních změn při tepelném namáhání je velmi důležité například pro určení spolehlivosti celé konstrukce. Metoda, která byla pro toto monitorování využita se jmenuje impedanční spektroskopie. Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu. Vývoj elektrických parametrů a permitivity v jednotlivých teplotních oblastech spolehlivě poukazuje na tyto strukturní změny a tedy i konstrukční spolehlivost.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie, tepelné namáhání, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztráty, polarizační ztráty

Rok RIV

2013

Vydáno

01.11.2013

Nakladatel

BETIS

Místo

Praha-Běchovice

ISBN

978-80-214-4799-8

Kniha

Defektoskopie 2013 NDE for Safety

Strany od

77

Strany do

85

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT102724,
 author="Ivo {Kusák} and Miroslav {Luňák}",
 title="Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi",
 annote="Beton se pro svoji vysokou schopnost odolávat působení tlakových sil a pro svoji trvanlivost je široce používán jako hlavní konstrukční materiál v moderních konstrukcích. Beton má však i některé nedostatky. Jedním z nich je omezená houževnatost, respektive křehkost, kvůli které se mohou betonové konstrukce zřítit náhle nebo dokonce explozivně. Tento problém narůstá s pevností betonu a velikostí konstrukcí. Pokud je mez pevnosti byť jen lokálně překročena, může dojít ke katastrofě, a to bez předchozího varování, tj. bez plastické deformace předcházející zřícení. Působení zvýšených teplot tento problém umocňuje.
Monitorování strukturních změn při tepelném namáhání je velmi důležité například pro určení spolehlivosti celé konstrukce. Metoda, která byla pro toto monitorování využita se jmenuje impedanční spektroskopie.  
Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu. Vývoj elektrických parametrů a permitivity v jednotlivých teplotních oblastech spolehlivě poukazuje na tyto strukturní změny a tedy i konstrukční spolehlivost.",
 address="BETIS",
 booktitle="Defektoskopie 2013 NDE for Safety",
 chapter="102724",
 howpublished="print",
 institution="BETIS",
 year="2013",
 month="november",
 pages="77--85",
 publisher="BETIS",
 type="conference paper"
}