Detail publikace

Postavíme vodohospodářskou laboratoř

ŽOUŽELA, M. HAMOUZ, V. VACEK, P.

Originální název

Postavíme vodohospodářskou laboratoř

Český název

Postavíme vodohospodářskou laboratoř

Typ

redakční článek

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V rámci dlouhodobé pedagogické a vědecké spolupráce mezi Vyšší odbornou školou ve Vysokém Mýtě a Ústavem vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byla za finanční podpory Pardubického kraje zpracována projektová dokumentace strojní a elektrotechnologické části vodohospodářské laboratoře. Laboratoř bude umožňovat simulaci proudění vody v profilech s volnou hladinou či systémech tlakových. Laboratoř, jejíž část je patrná z obr. 1, bude umístěna v půdorysně obdélníkové místnosti a tvořena třemi základními prvky – zásobní jímkou vody s čerpací stanicí, rozvodnými nerezovými potrubími a na ně navazujícími třemi měrnými tratěmi, do kterých je možné instalovat zmíněné zmenšené modely. Nejvýznamnější měrnou tratí bude hydraulický prosklený žlab. Laboratoř bude moderně řízena a ovládána pomocí dotykového displeje umístěného na skříňovém elektrorozvaděči, který je propojen jak se všemi elektrotechnologickými prvky rozvodných potrubí, tak s informačními panely znázorňujícími studentům hodnoty jimi měřených veličin.

Český abstrakt

V rámci dlouhodobé pedagogické a vědecké spolupráce mezi Vyšší odbornou školou ve Vysokém Mýtě a Ústavem vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byla za finanční podpory Pardubického kraje zpracována projektová dokumentace strojní a elektrotechnologické části vodohospodářské laboratoře. Laboratoř bude umožňovat simulaci proudění vody v profilech s volnou hladinou či systémech tlakových. Laboratoř, jejíž část je patrná z obr. 1, bude umístěna v půdorysně obdélníkové místnosti a tvořena třemi základními prvky – zásobní jímkou vody s čerpací stanicí, rozvodnými nerezovými potrubími a na ně navazujícími třemi měrnými tratěmi, do kterých je možné instalovat zmíněné zmenšené modely. Nejvýznamnější měrnou tratí bude hydraulický prosklený žlab. Laboratoř bude moderně řízena a ovládána pomocí dotykového displeje umístěného na skříňovém elektrorozvaděči, který je propojen jak se všemi elektrotechnologickými prvky rozvodných potrubí, tak s informačními panely znázorňujícími studentům hodnoty jimi měřených veličin.

Klíčová slova

Čerpadlo, hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab, čerpací stanice, laboratoř, měrné zařízení, algoritmus řízení, řídicí systém, vizualizace.

Vydáno

15.10.2013

Nakladatel

Gnosis, spol. s r.o.

Strany od

25

Strany do

26

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT102123,
 author="Michal {Žoužela} and Vladimír {Hamouz} and Pavel {Vacek}",
 title="Postavíme vodohospodářskou laboratoř",
 annote="V rámci dlouhodobé pedagogické a vědecké spolupráce mezi Vyšší odbornou školou ve Vysokém Mýtě a Ústavem vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byla za finanční podpory Pardubického kraje zpracována projektová dokumentace strojní a elektrotechnologické části vodohospodářské laboratoře.
Laboratoř bude umožňovat simulaci proudění vody v profilech s volnou hladinou či systémech tlakových. Laboratoř, jejíž část je patrná z obr. 1, bude umístěna v půdorysně obdélníkové místnosti a tvořena třemi základními prvky – zásobní jímkou vody s čerpací stanicí, rozvodnými nerezovými potrubími a na ně navazujícími třemi měrnými tratěmi, do kterých je možné instalovat zmíněné zmenšené modely. Nejvýznamnější měrnou tratí bude hydraulický prosklený žlab. Laboratoř bude moderně řízena a ovládána pomocí dotykového displeje umístěného na skříňovém elektrorozvaděči, který je propojen jak se všemi elektrotechnologickými prvky rozvodných potrubí, tak s informačními panely znázorňujícími studentům hodnoty jimi měřených veličin.",
 address="Gnosis, spol. s r.o.",
 chapter="102123",
 institution="Gnosis, spol. s r.o.",
 year="2013",
 month="october",
 pages="25--26",
 publisher="Gnosis, spol. s r.o.",
 type="editorial"
}