Detail projektu

Strategie rozvoje města po povodni

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2001

O projektu

Ústav urbanistické tvorby FA VUT v Brně spolupracuje s moravskými městy na problematice jejich rozvoje. Jsou mezi nimi i města, která byla postižena katastrofální povodní 1997 (Kroměříž, Olomouc, Přerov, Hodonín). Zúčastnili jsme se také v některých městech přípravy popovodňové obnovy. Naše spolupráce byla těmito městy hodnocena jako prospěšná a jsme zváni k další spolupráci. Je nyní nezbytné přistoupit k prověření záměrů jejich dalšího urbanistického rozvoje, a to jak v úrovni celkové strategie rozvoje, tak i v úrovni regulace dalšího využití jejich území. V úkolu, který má být ukončen v září 1998, není podle našich informací plně podchycena specifická problematika vlivu povodně na urbanistickou strukturu měst, na stavebně technickou i kulturně historickou stránku jejich sídelních fondů i na její funkční, provozní a prostorové uspořádání.

Označení

GA103/99/0780

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (1999-01-01 - 2001-12-31)

Výsledky

ŘÍHA, J., MILERSKI, R. Strategie rozvoje měst po povodni. Vodohospodářské aspekty. In Kolokvium:. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 1999. s. 1-10.
Detail

KONVIČKA, M.,WITTMANN, M. Metody vedoucí ke snižování povodňových škod pomocí nástrojů územního plánování. In Bulletin grantového projektu Grantové agentury AV ČR. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2001. s. 25 ( s.)ISBN: 80-901844-9-9.
Detail

WITTMANN, M. Urbanistická opatření měst proti povodním, Niva řeky Bečvy v Přerově. In Niva řeky Bečvy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 33 ( s.)ISBN: 80-995-2000-02/.
Detail

LHOTÁKOVÁ, Z. Technická infrastruktura a strategie měst po povodni. Urbanismus a územní rozvoj, 2001, roč. 4., č. 2, s. 41-44. ISSN: 1212-0854.
Detail

WITTMANN, M. The problems of suburbanisation according to quality of city nature environment. Yildz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turecko: 2007.
Detail

KONVIČKA, M., WITTMANN M. Metody vedoucí ke snižování povodňových škod pomocí nástrojů územního plánování. Bulletin HPB, 2001, roč. 3, č. 1, s. 99 ( s.)ISSN: 1210-6755.
Detail

KONVIČKA, M. Strategie rozvoje měst po povodni. Urbanismus a územní rozvoj, 2000, roč. 2002, č. 1, s. 29 ( s.)ISSN: 1212-0855.
Detail

KONVIČKA, M.; LHOTÁKOVÁ, Z. Strategie rozvoje měst po povodní - dílčí část Technická infrastruktura. xx. Brno: grantová agentura, 2001. ISBN: XX.
Detail

KONVIČKA, M. Město a povodeň. Nezařazeno do edice. Nezařazeno do edice. Brno: ERA 21, 2002. 224 s. ISBN: 80-86517-38-1.
Detail

WITTMANN, M. Metody vedoucí ke snižování povodňových škod pomocí nástrojů územního plánování. Bulletin HPB, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 99 ( s.)ISSN: 1210-6755.
Detail