Detail projektu

Průmyslové zóny města Brna v nové situaci

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Průmyslové zóny jsou největším územním problémem v kontextu celého sídelního útvaru. Nová společensko-ekonomická situace (po r. 1989) přináší výrazné změny ve struktuře průmyslové výroby. Města hledají nové plochy průmyslových zón, stávající výrobní areály útlumem či zastavěním výroby čekají na nové funkční využití. Praktická cvičení předmětu "Architektura průmyslových staveb" svojí nadstavbovou částí vytypují vhodné průmyslové soubory, které se stanou v ateliérech architektonické tvorby hlavním tvůrčím tématem k nalezení nových forem využití.

Označení

FRVŠ 218

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)