Detail projektu

Vývoj metod pro měření parametrů přesných převodovek

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

Označení

GA102/01/1044

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Výsledky

ŠTOHL, R. Přehledový snímač pro kapilární izotachoforézu. In PRAGOREGULA '99. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 1999. s. 65 ( s.)ISBN: 80-902131-3-8.
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. Meassuremnent of Errors of precision gearboxes and couplings. In Proceedings of DAAAM 2002. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, 2002. p. 331 ( p.)ISBN: 3-901509-29-1.
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. Experimental stand for quality measurements of precision gearings. In Measurement 2001. Bratislava, SR: Institute of measurement science SAV, 2001. p. 212 ( p.)ISBN: 80-967402-5-3.
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. An automatic system for measuring of properties of precision gearboxes. In Proceedings of MAT 2001. Wunstorf, Germany: AMA Service, GmbH, 2001. p. 297 ( p.)
Detail

VENCLÍK, J.; ŽDÍMAL, P.: 102/01/1044; Vývoj metod pro měření parametrů přesných převodovek. FEI VUT v Brně. (prototyp)
Detail