Detail projektu

Experimentální studium materiálových charakteristik ocelí při tváření v polotekutém stavu

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

O projektu

Cílem projektu je stanovení materiálových charakteristik při tváření oceli v polotekutém stavu a jejich následné využití v matematických modelech popisujících uvedený proces. Řešení je předpokládáno v následujících oblastech: - experimentálně získaný popis chování materiálu v polotekutém stavu při pěchovací zkoušce, při tváření tenkým nástrojem a při vstřelovací zkoušce - formulace konstitutivních rovnic a jejich doplnění o experimentálně získané poznatky - vyrobení jednoduchého výrobku metodou tváření v polotekutém stavu a detailní ověření metalografických a mechanických vlastností - využití výsledků výzkumu v pedagogické praxi zapojením studentů a doktorandů do řešení projektu. Výsledkem projektu bude poznáni chování oceli při tváření v polotekutém stavu, matematický model fyzikálních procesů probíhajících při modelových způsobech tváření v polotekutém stavu a ověření vhodnosti použité metodiky na jednoduchém výrobku.

Označení

GA106/01/0188

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2003)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2001-01-01 - 2003-12-31)

Výsledky

PETRUŠKA, J.; ŘÍDKÝ, R.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. Identification of Semisolid Steel Behaviour. In Proc. 20th Danubia Adria Symposium on Experimental Methods. Gyor: TU Gyor, 2003. p. 150 ( p.)ISBN: 963-9058-203.
Detail

ŘÍDKÝ, R., PETRUŠKA, J., HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P. Experimental study of semi-solid steel deformation. In Inženýrská mechanika 2003. Svratka: UTAM Praha, 2003. p. 306 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; PETRUŠKA, J.; ŘÍDKÝ, R. Experimental Study of Semi Solid Steel Deformation. International Journal of Forming Processes, 2005, vol. 8, no. 1/2005, p. 63-75. ISSN: 1292-7775.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M. Deformation characteristics of semi solid steel. Continuous Casting of Billets. Třinec , ČR: 2001. p. 9 ( p.)
Detail

TSENG, A.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. Deformation behavior of steels in mushy state. Materials and design, 2001, vol. 22, no. 2, p. 83-92. ISSN: 0261-3069.
Detail

RAUDENSKÝ, M., HORSKÝ, J., POHANKA, M. Experimental Study of Heat Transfer in Hot Rolling and Continuous Casting. In Materials Science, Testing and Informatics II. Materials Science Forum. 2005. Switzerland: Trans Tech Publications LTD, 2005. p. 347-354. ISBN: 0-87849-957-1. ISSN: 0255-5476.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; TSENG, A. Mechanical Characteristics of Semi-Solid Steels. In Interactive Dynamics of Convention and Solidification. Printed in the Netherlands: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2001. p. 99 ( p.)ISBN: 0-7923-7020-1.
Detail