Detail projektu

Zřízení bakalářského studia oboru E na FAST VUT v Brně - C

Období řešení: 01.01.2001 —

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující

Označení

0041

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Puchýř Bohumil, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)