Detail projektu

Exhibition Venues in European Cities

Období řešení: 01.12.2022 — 31.05.2024

O projektu

Cílem projektu je vytvoření a vydání odborné, elektronické knihy v anglickém jazyce s názvem Exhibition Venues in European Cities (Výstaviště jako součást evropských měst). Autorkou knihy bude Ing. arch. Lenka Štěpánková, Ph.D., která je absolventkou doktorského studia na FA VUT, kde dlouhodobě působí a současně zastává post architektky brněnského výstaviště. Editorem knihy bude doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D, dřívější školitel Ing.arch. Lenky Štěpánkové, Ph.D. Odborná kniha (výsledek RIV - B) se bude věnovat výstavním areálům jako významnému urbanistickému fenoménu.

Klíčová slova
Exhibizion Venues; Výstaviště; publikace; disertační práce

Označení

FRP_2022_PPČ6_1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (21.11.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující