Detail projektu

Cybersecurity Innovation Hub

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2025

O projektu

Cybersecurity Innovation Hub (CIH) is the only European Digital Innovation Hub (EDIH) in the Czech Republic and one of the very few in Central Europe that focuses on Cybersecurity and Trust as the Specific Objective 3 within Digital Europe (DEP).

Popis česky
Cybersecurity Innovation Hub (CIH) je jediné evropské centrum digitálních inovací (EDIH) v České republice a jeden z mála ve střední Evropě, který se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost a důvěru jako specifický cíl 3 v rámci Digitální Evropy (DEP).  

Klíčová slova
cybersecurity, digital, centrum

Klíčová slova česky
kyber bezpečnost, digitální, centrum

Označení

101083932

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav počítačové grafiky a multimédií
- odpovědné pracoviště (23.02.2022 - nezadáno)
CzechInno
- spolupříjemce (23.02.2022 - 31.12.2025)
České vysoké učení technické v Praze
- spolupříjemce (23.02.2022 - 31.12.2025)
Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (23.02.2022 - 31.12.2025)
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
- spolupříjemce (23.02.2022 - 31.12.2025)
Masarykova Univerzita v Brně
- příjemce (23.02.2022 - 31.12.2025)

Zdroje financování

Evropská unie - Digital Europe Programme

- částečně financující (2023-01-01 - 2025-12-31)