Project detail

Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel

Duration: 27.05.2022 — 30.11.2022

On the project

Předložený úkol PRM pro rok 2022 má za cíl realizovat experimentální práce za využití EMI měřidel při aplikaci plošné integrační metody rychlostního pole. Výsledkem bude zjištění, zda je možné předmětná měřidla při této metodě používat, případně za jakých podmínek. V případě, že bude použití EMI měřidel spolehlivé, budou získané skutečnosti zapracovány do MP 010.

Description in English
The presented task of PRM for the year 2022 aims to carry out experimental work using EMI meters in the application of the area integration method of the velocity field. The result will be to determine whether the meters in question can be used in this method, or under what conditions. If the use of EMI meters is reliable, the obtained facts will be incorporated into MP 010.

Keywords
EMI měřidla, průtok, rychlost, rychlostní pol

Key words in English
EMI meters, flow, velocity, velocity field

Mark

VIII/9/22

Default language

Czech

People responsible

Zubík Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žoužela Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Water Structures
- (2022-06-15 - not assigned)

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- whole funder (2022-05-27 - 2022-11-30)

Link