Detail projektu

EMIR - Vestavěná inteligence s podporou 5G pro autonomii robotů a aplikace pro monitorování chytrých měst

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2025

O projektu

Projekt se zaměřuje na využití pokročilých vlastností 5G sítí (např. tzv. slicingu) pro rozšíření stávajících a nových výrobků COGNITECHNA s cílem využití existujících a postupně rozšiřovaných standardů 5G (a vyšších) sítí, s případným příspěvkem k novým standardům. Některá stávající řešení firmy COGNITECHNA s.r.o. jsou dnes odkázána na komunikaci prostřednictvím 4G sítí a pro některé aplikace na přenos dat pouze v místech, kde je možné je připojit prostřednictvím standardního kabelu sítě Ethernet, případně, kde je dostupná dedikovaná síť WiFi. Projekt umožnění implementování nové funkcionality, kterou není v současné době možné poskytnout v požadovaném rozsahu či kvalitě.

Popis anglicky
The project focuses on the use of advanced features of 5G networks (eg slicing) to expand existing and new COGNITECHNA products in order to use existing and gradually expanding standards of 5G (and higher) networks, with a possible contribution to new standards. Some existing solutions of COGNITECHNA s.r.o. Today, they rely on communication via 4G networks and for some data transmission applications only in places where it is possible to connect them via a standard Ethernet cable, or where a dedicated WiFi network is available. The project of enabling the implementation of new functionality, which is currently not possible to provide in the required scope or quality.

Klíčová slova
5G sítě; COGNITECHNA; připojení

Klíčová slova anglicky
5G networks; COGNITECHNA; connection

Označení

FW07010052

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav počítačové grafiky a multimédií
- spolupříjemce (09.06.2022 - 31.12.2025)
COGNITECHNA s.r.o.
- příjemce (09.06.2022 - 31.12.2025)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 7. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- částečně financující (2023-01-01 - 2025-12-31)