Detail projektu

Modification of rheological properties of alkali-activated materials with new types of organic admixtures

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2025

O projektu

Project deals with the investigation and synthesis of novel types of organic additives that improve the technological properties of alkali-activated materials (AAMs). AAMs are gaining their importance as alternative to Portland cement-based materials. Their utilization is limited by the absence of suitable admixture modifying the fresh state properties. Current admixtures used in concrete industry have either no or negligible effect on the AAMs properties. The main goal of the project is to investigate suitable groups of organic substances, the application of which will enable the modification of the rheological properties of fresh mixtures. Optimization criteria will be defined with respect to changes in viscosity, yield stress and thixotropy. The optimized AAMs will be analysed in detail in terms of the hydration reaction, mechanical properties as well as the microstructure. Finally, basic guidelines for the use of additives in the preparation of high performance materials or materials for 3D printing and recommendations for subsequent applied research will be formulated.

Popis česky
Projekt se zabývá výzkumem a syntézou nových typů organických přísad, které umožní vylepšení technologických vlastností směsí na bázi alkalicky aktivovaných materiálů (AAM). AAM jsou stále více využívány jako alternativa k materiálům na bázi portlandského cementu. Jejich využití je však stále limitováno absencí vhodných přísad pro modifikaci technologických vlastností v čerstvém stavu. Stávající přísady do betonu totiž mají buď žádný nebo jen zanedbatelný vliv na vlastnosti AAM. Hlavním cílem projektu je nalezení a studium vhodných skupin organických látek, jejichž aplikace výrazným způsobem umožní modifikaci reologických vlastností čerstvých AAM směsí. Optimalizační kritéria budou definována především s ohledem na změny viskozity, meze toku a tixotropie. Optimalizované směsi budou následně podrobně zkoumány z hlediska průběhu hydratační reakce, mechanických vlastností a také mikrostruktury.

Klíčová slova
Alkaline activation; Geopolymers; Chemical admixtures; Rheology

Označení

23-04951S

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)
Masarykova Univerzita v Brně
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující