Detail projektu

Akcelerace vybraných evolučních výpočetních technik pro řešení úloh globální optimalizace.

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Optimalizační metaheuristiky patří k velice efektivním metodám pro řešení velké třídy inženýrských úloh. Příkladem takových úloh mohou být úlohy kombinatorické optimalizace jako např. job-shop scheduling, kvadratický přiřazovací problém, či obecný problém splnitelnosti. Limitujícím faktorem pro efektivní využití metaheuristik je vysoká výpočetní náročnost. Cílem předloženého projektu je vytvořit a ověřit akcelerované implementace pokročilých algoritmů CMA-ES, HC12 a distribuovaných GA.

Označení

FIT/FSI-J-22-7980

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chlebík Jakub, Ing. - hlavní řešitel
Dobrovský Ladislav, Ing. - spoluřešitel
Holoubek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jaroš Marta, Ing. - spoluřešitel
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta informačních technologií
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav počítačových systémů
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)