Detail projektu

Dědictví československých architektů v bývalé Podkarpatské Rusi v kontextu památkové ochrany

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Funkcionalismus je směrem ceněným, funkcionalistické stavby jsou vesměs památkově chráněné, problematika jejich ochrany je diskutovaná na mezinárodních fórech. V meziválečném období se stal funkcionalismus vedoucím slohem v Československu a tvorba československých architektů dosáhla špičkové úrovně. Někteří z nich vytvářeli svá díla i na území bývalé Podkarpatské Rusi. Mezinárodní kolokvium chce tato díla připomenout a tuzemskými příklady dobré praxe památk. péče pomoci při jejich ochraně.

Označení

FA-J-22-8095

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Výsledky

LOUTOCKÁ, V.; URBÁŠKOVÁ, H. Československá stopa na Podkarpatské Rusi, památky v ohrožení a úkoly památkové péče s důrazem na význam kulturního dědictví. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2022. 139 s. ISBN: 978-80-7623-100-9.
Detail

SVOBODA, P. Hodnota vybraných židovských památek po II. světové válce. Československá stopa na Podkarpatské Rusi, památky v ohrožení a úkoly památkové péče s důrazem na význam kulturního dědictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. s. 109-118. ISBN: 978-80-7623-100-9.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H. Le Corbusier ve Francii a v Indii: Srovnání péče o Le Corbusierův odkaz. In Československá stopa na Podkarpatské Rusi, památky v ohrožení a úkoly památkové péče s důrazem na význam kulturního dědictví. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2022. s. 96-108. ISBN: 978-80-7623-100-9.
Detail

LOUTOCKÁ, V. Přesuny dřevěných kostelíků z Podkarpatské Rusi do Československa. In Československá stopa na Podkarpatské Rusi, památky v ohrožení a úkoly památkové péče s důrazem na význam kulturního dědictví. Architektura. BRNO: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2022. s. 61-81. ISBN: 978-80-7623-100-9.
Detail