Detail projektu

Výzkum nástrojů územního plánování a územního rozvoje venkovských sídel ve střední Evropě

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Regulační nástroje územního plánování nemohou obsáhnout komplexní proces udržitelného rozvoje území. V současnosti jsou proto zkoumány zahraniční postupy územního plánování, ve kterých jsou standardní regulační nástroje doplňovány dalšími nástroji rozvoje území. Projekt se zabývá územním plánováním venkovských sídel ve vybraných zemích střední Evropy. Cílem projektu je analyzovat zahraniční postupy územního plánování venkovských sídel a vyhodnotit jejich využití v České republice.

Označení

FA-J-22-8002

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petr Lukáš, Ing. - hlavní řešitel
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav urbanismu
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Výsledky

PETR, L. Analysis of the Legislation on Spatial Planning and Spatial Planning Tools of Rural Settlements in Central Europe. In 14th Architecture in Perspective / 14. Architektura v Perspektivě. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2022. p. 203-208. ISBN: 978-80-248-4646-0.
Detail

PETR, L. Plošná a prostorová regulace v územním plánování venkovských sídel ve střední Evropě. Člověk, stavba a územní plánování 16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 28-29. ISBN: 978-80-01-07064-2.
Detail

PETR, L. Spatial Planning Tools for Agricultural Land Protection in the Czech Republic and Austria: A Comparative Study. In 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2022. p. 134-141. ISBN: 978-80-214-6119-2.
Detail