Detail projektu

Denitrifikace a degradace pesticidů

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Projekt se zabývá rozkladem pesticidních látek v průběhu denitrifikace. Výzkum je zaměřen na biodegradabilní pesticidní látky za denitrifikačních podmínek a jejich produkty. Bude zkoumána biotransformace a rozpad na jednotlivé metabolity, adsorpce na topolové hobliny vybraných pesticidů a jejich vliv na denitrifikační proces. Vybrané pesticidní látky budou testovány v laboratorních podmínkách pomocí krátkodobého (7 denního) a dlouhodobého (28 denního) pokusu.

Označení

FAST-J-22-7911

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pániková Kristína, Ing. - hlavní řešitel
Malá Jitka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav chemie
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)