Detail projektu

Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách

Období řešení: 01.08.2022 — 31.07.2024

O projektu

Projekt si klade za cíl výzkum a implementaci koherentního přenosu ultrastabilních optických frekvencí na vybraných optovláknových a bezkabelových optických trasách e-infrastruktury CESNET. Projekt navazuje na celoevropskou iniciativu k vybudování sítě pro distribuci přesného času a frekvence a rozšiřuje její národní část o nové fázově stabilizované segmenty. To dovolí využití ultrastabilních optických kmitočtů pro výzkum vlivu atmosférických jevů při šíření optických signálů volným prostorem s následným využitím získaných poznatků pro budoucí rozšiřování sítě, kombinování prvků sítě a různých typů tras při studiu fyzikálních jevů (např. měření rotace Země) a přenosy signálů z normálů času a frekvence partnerů sdružení CESNET nejen do laboratoří FEKT VUT.

Klíčová slova
Koherentní přenos;ultrastabilní optické frekvence;optovláknová trasa;bezkabelová optická trasa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Barcík Peter, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hudcová Lucie, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skryja Petr, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.08.2022 - 31.07.2024)

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o.
- plně financující

Odkaz