Detail projektu

Superrozlišení dronové fotografie pro škálovatelné precizní zemědělství pomocí umělé inteligence

Období řešení: 01.09.2021 — 31.05.2023

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující (2022-05-20 - 2023-05-31)

O projektu

Navrhovaný projekt inovativně propojuje umělou inteligenci s dronovou fotografií při vytváření aplikačních map pro cílenou variabilní aplikaci herbicidů a hnojiv v precizním zemědělství. Širokému uplatnění dronových fotografií v praxi brání zejména vysoké náklady na jejich snímkování. Kvalitní data ve vysokém rozlišení lze totiž takto získat pouze s vysokou časovou náročností za současné odborné pilotáže dronů v nižších letových výškách. Vedle toho autonomní snímání obrazu ve vyšších letových výškách sice nevyžaduje odborné nastavení a sběr dat je násobně rychlejší, rozlišení výsledných dat je však v praxi nedostatečné pro rozpoznání jednotlivých rostlin. Primárním cílem projektu je výzkum a vývoj technik umělé inteligence s cílem zvýšit kvalitu a rozlišení obrazu (tzv. superrozlišení). V důsledku aplikace těchto technik bude dosaženo potřebné kvality dat, přičemž rychlost a automatizace sběru těchto autonomně a škálovatelně pořízených dat z vyššího náletu v nízkém rozlišení bude zachována. Autonomní snímání v kombinaci s umělou inteligencí tak fakticky umožní skenovat velké zemědělské plochy v průmyslovém měřítku s výsledným extrémně vysokým rozlišením, které je stěžejní pro identifikaci jednotlivých rostlin v obraze. Efektivní a dostupné pořizování vysoce detailních snímků polí umožní plošně rozšířit variabilní aplikaci herbicidů a hnojiv na úrovni jednotlivých rostlin. To povede k žádoucímu snížení ekologické zátěže, zvýšení efektivity výnosů ze zemědělské produkce a úspoře finančních prostředků v důsledku snížené spotřebě použitých chemikálií.

Klíčová slova
superrozlišení; zpracování obrazu; umělá inteligence, precizní zemědělství

Označení

1vRpm1P

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mucha Ján, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Ježek Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Jonák Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kováč Daniel, Ing. - spoluřešitel
Kubánek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (30.08.2021 - nezadáno)

Výsledky

JONÁK, M.; MUCHA, J.; JEŽEK, Š.; KOVÁČ, D.; CZÍRIA, K. SPAGRI-AI: Smart precision agriculture dataset of aerial images at different heights for crop and weed detection using super-resolution. AGRICULTURAL SYSTEMS, 2024, vol. 216, no. April 2024, p. 1-11. ISSN: 0308-521X.
Detail