Detail projektu

Akcelerace vybraných evolučních výpočetních technik pro řešení NP úplných úloh kombinatorické optimalizace.

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Evoluční výpočetní techniky (EVT) patří k efektivním metodám pro řešení úloh kombinatorické optimalizace. Limitujícím faktorem pro jejich využití je vysoká výpočetní náročnost. Cílem předloženého projektu je vytvořit akcelerované implementace pokročilých algoritmů CMA-ES, HC12 a distribuovaných GA s dobrou škálovatelností, které budou testovány na vybraných úlohách kombinatorické optimalizace QAP a SAT. Projekt umožní posunout hranice poznání jak v oblasti akcelerace uvedených EVT, tak v oblasti přístupu řešení vybraných NP úplných úloh.

Označení

FIT/FSI-J-21-7435

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jaroš Marta, Ing. - hlavní řešitel
Dobrovský Ladislav, Ing. - spoluřešitel
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta informačních technologií
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav počítačových systémů
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)