Detail projektu

Pokročilá evoluční optimalizace matematických struktur pro řešení inženýrských úloh

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Evoluční optimalizace se využívá v případech, kde je nasazení standardních přístupů matematického programování neefektivní, obtížné, nebo nemožné. Projekt si klade za cíl vylepšení vybraných evolučních metod kterými se navrhovatelé v rámci svého studia zabývají, a jejich implementaci pro řešení netriviálních optimalizačních úloh. Předpokládané případové studie zahrnují problém návrhu unitárních matic, na nich založených kvantových operátorů a stabilizaci vybraných chaotických systémů.

Označení

FIT/FSI-J-21-7432

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Žufan Petr, Ing. - hlavní řešitel
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hůlka Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta informačních technologií
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav počítačových systémů
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)