Detail projektu

Nasazení bezpilotních letadel v 5G sítích s využitím metod umělé inteligence

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Předkládaný projekt cílí na vytvoření a implementaci matematického modelu pro nasazení bezpilotních letadel (dronů) s ohledem na současné požadavky síťových infrastruktur. Předpokládáme návrh a využití heuristických algoritmů. Cíle projektu vycházejí z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje v oblasti 5G sítí. Navržený projekt navazuje na impaktované články v časopisech IEEE Access (IF: 4.098) a Applied Sciences (2.474), které vznikly ve spolupráci FEKT a FSI.

Označení

FEKT/FSI-J-21-7388

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; KŮDELA, J. How to start a heuristic? Utilizing lower bounds for solving the quadratic assignment problem. International Journal of Industrial Engineering Computations, 2021, vol. 13, no. 2, p. 151-164. ISSN: 1923-2934.
Detail

POKORNÝ, J.; ŠEDA, P.; ŠEDA, M.; HOŠEK, J. Modeling Optimal Location Distribution for Deployment of Flying Base Stations as On-Demand Connectivity Enablers in Real-World Scenarios. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 16, p. 1-22. ISSN: 1424-8220.
Detail