Detail projektu

Mechanický řád a celistvost v architektonickém jazyku

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Kvalitativní výzkum v oblasti teorie architektury na případové studii srovnává dvojí přístup k architektonickému jazyku, tj. rozvíjení celistvosti v pojetí Christophera Alexandera a měřením komplexity metodou Nikose Salingarose. Cílem výzkumu je osvětlit vztah mezi kvantitativním vyjádřením vizuální komplexity architektury a kvalitou celistvosti na případu materiálových imitací.

Klíčová slova
architektura; architektonický jazyk; jazyk vzorců; jazyk forem; celistvost; živá struktura; biofilní design;

Označení

FA-J-21-7451

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav památkové péče
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

KINNERT, F. Wholeness as a Basic Assumption for Understanding of Meaning Provided by Architectural Language. 2021.
Detail

KINNERT, F. Wholeness, Visual Complexity and Materiality: A comparative analysis using fractal dimension analysis and the mirror-of-the-self test in the case of material imitations. New Design Ideas, 2022, vol. 6, no. 1, p. 5-24. ISSN: 2522-4875.
Detail

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2021 je Sebastian Treese. Brno: Archiweb, 2021. s. 1-2.
Detail

KINNERT, F. Zemřel architekt Christopher Alexander. Brno: Archiweb, 2022.
Detail

HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě. Urban Context of Monument Protection and Preservation - Identity Restoration - Built Culture Continuity. Bratislava: STUBA, 2021. s. 20-26. ISBN: 978-80-227-5166-7.
Detail

HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě. Bratislava: STUBA, 2021.
Detail

HORÁČEK, M. Zemřel americký architekt Thomas Gordon Smith, čelný představitel postmodernismu a tradicionalismu. Brno: Archiweb, 2021. s. 1-2.
Detail