Detail projektu

Mechanický řád a celistvost v architektonickém jazyku

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Kvalitativní výzkum v oblasti teorie architektury na případové studii srovnává dvojí interpretaci architektonického jazyka, tj. rozvíjení celistvosti v pojetí Christophera Alexandera (unfolding) a skladebnost elementů v mechanistickém pojetí řádu. Cílem projektu je prezentovat výsledky teoretického výzkumu na doktorandské konferenci a poslat článek do redakce recenzovaného časopisu Architectural Research Quarterly, Cambridge University Press. Cíl projektu je zároveň realizace stěžejní části disertační práce.

Označení

FA-J-21-7451

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav památkové péče
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)