Detail projektu

Chování pesticidních látek v průběhu denitrifikace

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Navrhovaný projekt se zabývá chováním pesticidních látek za denitrifikačních podmínek. Vybrané pesticidní látky budou testovány pomocí dlouhodobého testu, vyvinutého navrhovatelkou pro tento účel. Bude zkoumán možný inhibiční účinek jednotlivých látek na proces denitrifikace a chování pesticidu v průběhu denitrifikace - abiotický a biotický úbytek. Testy budou probíhat v laboratorních podmínkách. Jako pevný zdroj organického uhlíku budou použité topolové hobliny.

Označení

FAST-J-21-7429

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pániková Kristína, Ing. - hlavní řešitel
Malá Jitka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav chemie
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

PÁNIKOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z. Pesticidní látky a denitrifikační podmínky. Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021. Brno: CzWA service s.r.o., 2021. s. 465-472. ISBN: 978-80-11-00385-2.
Detail

PÁNIKOVÁ, K. Chování atrazinu za denitrifikačních podmínek. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2022. s. 403-408. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

PÁNIKOVÁ, K. Optimization of a short denitrification test for pesticide testing. Conference of Young Researchers - KOMVY 2021. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2021. p. 101-108. ISBN: 978-80-227-5092-9.
Detail

PÁNIKOVÁ, K. Optimalizace metodiky pro testování pesticidů. Vodovod.info, 2021, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
Detail