Detail projektu

Účinnost přírodě blízkých opatření pro eliminaci nepříznivých důsledků hydrologických extrémů v podmínkách klimatické změny II

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Komplexní zhodnocení retenční schopnosti krajiny v závislosti na použití půdoochranné technologie ve vybrané lokalitě Šardice. Porovnání vybraných hydropedologických charakteristik v kontextu hospodaření s půdou. Vyhodnocení změn vybraných fyzikálních hydropedologických charakteristiky v průběhu roku v podmínkách klimatické změny.

Označení

FAST-J-21-7218

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Horáková Věra, Ing. - hlavní řešitel
Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Plevková Miroslava, Ing. - spoluřešitel
Suchá Kateřina, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)