Detail projektu

Vývoj strategie pro zrychlení řešení GNSS-PPP ambiguit

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Projekt je zaměřen na optimalizaci procesu zpracování dat Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) metodou Precise Point Positioning (PPP). Hlavní pozornost bude věnována vývoji vhodné strategie pro urychlení řešení ambiguit. Za tímto účelem budou provedeny analýzy různých variant řešení metody PPP. Vhodnost strategie bude testována nejdříve na blízkých stanicích (vzdálenost v řádu desítek metrů) a posléze bude navržený postup aplikován na stanice vzdálené až několik desítek či stovek kilometrů.

Označení

FAST-J-21-7178

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nosek Jakub, Ing. - hlavní řešitel
Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav geodézie
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)