Detail projektu

Bio-inspired methods for resource aware computer system design

Období řešení: 29.09.2020 — 28.09.2024

O projektu

We propose to implement and evaluate automated bio-inspired design methods, and components generated by these methods, in the context of research into compromise solutions that make different use of resources addressed by CERCIRAS. Having these methods, we will work towards better understanding, management and utilization of resources by users from the academia and industry.

Popis česky
Zaměříme se na implementaci a vyhodnocení biologií inspirovaných návrhových metod a komponent vygenerovaných pomocí těchto metod, a to v kontextu výzkumu kompromisních řešení různě využívajících dostupné zdroje, které jsou studovány v CERCIRAS. Za pomoci těchto metod se budeme snažit o lepší porozumění, řízení a využití zdrojů jak akademickými, tak i průmyslovými uživateli.

Klíčová slova
Bio-inspired methods, Resource-aware computing, Information and program analysis, Predictable, safe and reliable computing, Knowledge transfer

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav počítačových systémů
- příjemce (25.05.2020 - 28.09.2024)
Ústav automatizace a informatiky
- spolupříjemce (25.05.2020 - 28.09.2024)

Zdroje financování

Evropská unie - European Cooperation in Science and Technology (COST)

- plně financující (2020-09-29 - 2024-09-28)

Odkaz