Detail projektu

Membránová destilace pro silně znečistěné a agresivní prostředí

Období řešení: 01.06.2021 — 31.05.2023

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující (2021-05-26 - 2023-05-31)

O projektu

Předmětem projektu je verifikace technologie výroby polypropylenových membránových destilací pro malo- a částečně velkosériovou výrobu. Navrhovaná membránová destilace založená na výhradně polypropylenových elementech je unikátní výrobek. Nahrazení kovového výměníku polypropylénovým je zásadní výhodou pro udržení dlouhodobé provozuschopnosti zařízení v reálných průmyslových podmínkách - tj. za předpokladu, že zpracovávané medium, odpadní voda / kapaliny obsahují vysoké procento částic, které mají tendenci se usazovat na povrchu kapilár, a tím je do značné míry blokovat. Ohebnost klíčových elementů, jak kontaktoru tak výměníku, totiž umožnuje jednoduchou a účinnou metodu odstranění vrstev částic z povrchu všech kapilár. Navíc unikátní chaotizace membránových kontaktorů garantuje velmi vysoký stupně využití membrán.

Klíčová slova
polypropylenové membránové destilace, kapiláry, výměník tepla

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024886

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (01.06.2021 - 31.05.2023)
ZENA s.r.o.
- příjemce (01.06.2021 - 31.05.2023)

Výsledky

DOHNAL, M.; DOHNAL, M.; RAUDENSKÝ, M.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.: Membránová destilace budovaná výhradně na polypropylenovém základě – kontaktor a chladič; Membránová destilace budovaná výhradně na polypropylenovém základě – kontaktor a chladič. laboratoř firmy Zena, Pharma PARK, Karásek 1a, Brno. URL: http://www.zena-membranes.cz/. (funkční vzorek)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; DOHNAL, M.: Membránová destilace pro silně znečištěné a agresivní prostředí; Ověřená technologie výroby membránových svazků. laboratoř firmy Zena, Pharma PARK, Karásek 1a. (ověřená technologie)
Detail