Detail projektu

Analýza hmotných konstrukcí šikmých střech a jejich vliv na stav vnitřního prostředí

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Projekt řeší aktuálně významné vědecké téma přehřívání vnitřního prostředí. Výzkum částečně navazuje a rozšiřuje již probíhající měření navrhovatele, které je zaměřeno na analýzu vlivu hmotných konstrukcí šikmých střech z hlediska nestacionárního tepelně-vlhkostního toku na základě reálných okrajových podmínek. Navrhovaný projekt má dále ověřit možnost použití hmotných plášťů jako jednoho z hlavních prvků pro dosažení ideálního stavu vnitřního prostředí bez nárůstu energetických výdajů a ztrát v průběhu roku.

Označení

FAST-J-20-6275

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pilný Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Kalousek Lubor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

OKŘINOVÁ, P.; PILNÝ, O. Bezpečnostní analýza dopravního uzlu. Sbornik konference ŽELVA. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, 166 29: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb, 2020. s. 64-73. ISBN: 978-80-01-06765-9.
Detail

PILNÝ, O. Zhodnocení vlivu materiálů šikmé střechy na tepelnou stabilitu dynamickou metodou. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEESINGS. 2021. s. 58-63. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

PILNÝ, O.; KALOUSEK, L. Thermal Properties and Overheating of Ventilated Air Cavities Under Pitched Roof Coverings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1066. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail