Detail projektu

Stavební vývoj a ochrana památek moderní architektury v kontextu veletržního areálu

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Hlavní aktivitou projektu je bádání v běžně veřejnosti nepřístupných archivech podniku BVV a společnosti Veletrhy Brno, především v technickém archivu Provozu správy areálu BVV.

Klíčová slova
výstaviště; památky; architelktura; Adolf Loos; památková péče; Brno

Označení

FA-J-20-6469

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M. Soubor památek brněnského výstaviště jako historická hodnota i výzva do budoucna. In 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. s. 285-290. ISBN: 978-80-248-4450-3.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Využití současných informačních technologií při prezentaci architektonické památky. In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: VUT Brno, Fakulta architektury, 2020. s. 64-75. ISBN: 978-80-214-5903-8.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Should We Go Online? Decisions Made In the Midst of Pandemic. Inovační přístupy a strategické řízení v období pandemie. Czech Technical University in Prague, 2022. p. 51-57. ISBN: 978-80-01-06969-1.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů. Brno: VUT Brno, 2021.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Experimentální výstavní architektura na brněnském výstavišti. In 13th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. s. 50-54. ISBN: 978-80-248-4552-4.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Historie a principy památkové ochrany výstavního areálu na příkladu brněnského výstaviště. Zprávy památkové péče, 2021, č. 02/2020, s. 166-173. ISSN: 1210-5538.
Detail