Project detail

Verifikace teplotního průběhu po výšce segmentu štíhlé předpjaté konstrukce s důsledky pro dlouhodobé sledování

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Mezi architektonicky zajímavé konstrukce patří lávky ve formě předpjatého pásu. V případě těchto štíhlých konstrukcí má teplota zásadní vliv na velikost jejich vzepětí. Při záporných teplotách se průvěs pásu zmenšuje, naopak při vysokých kladných teplotách se průvěs zvětšuje. Správné určení teplotního namáhání průřezu (po výšce) s ohledem na historii vývoje teplot v daném období má stěžejní význam pro dlouhodobé geodetické sledování, které potvrzuje správnost výpočetních modelů při kontrole případně při návrhu oprav.

Mark

FAST-S-20-6409

Default language

Czech

People responsible

Bobek Lukáš, Ing. - fellow researcher
Čtvrtlík Libor, Ing. - fellow researcher
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Velešík Marek, Ing. - fellow researcher
Požár Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

BOBEK, L.; JUŘÍČEK, L.; ČÍHAL, M.; KABELÁČ, J,; KONEČNÝ, M. Verification and validation of corbels strengthened by unbonded tendons and bars. In Solid State Phenomena 309. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 157-162. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
Detail

VELEŠÍK, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. VERIFIKACE TEPLOTNÍHO PRŮBĚHU PO VÝŠCE ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE V ČASE. JUNIORSTAV 2021. 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2021. s. 231-236. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Zesílení visutého pásu externím předpětím. 308602, patent. (2020)
Detail